Ammatillinen koulutus

Ammatillinen koulutusAmmatillisen koulutuksen tarkoituksena on kohottaa väestön ammatillista osaamista, kehittää työelämää ja vastata sen osaamistarpeisiin. Lisäksi ammatillinen koulutus edistää työllisyyttä ja yrittäjyyttä sekä tukee elinikäistä oppimista.

Ammatillisia tutkintoja ovat perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot. Tutkinnon voi suorittaa joko ammatillisena perustutkintona, näyttötutkintona tai oppisopimuskoulutuksena. Tutkintoon johtamattomana koulutuksena järjestetään ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaa koulutusta (VALMA) sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa koulutusta (TELMA).

Tämän sivuston sisällöt on suunnattu ensisijaisesti ammatillisessa koulutuksessa työskentelevälle opettajalle, ohjaajalle ja kouluttajalle.

Opetusvideoita uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden uusimmista teknologioista

Suomen lähienergialiittoSuomen Lähienergialiitossa on tuotettu neljä kappaletta YouTube-opetusvideoita uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden uusimmista teknologioista opetuksessa vapaasti hyödynnettäväksi. Kukin niistä on noin 6 minuuttia pitkä ja pyrkii kootusti vastaamaan kyseisen aiheen tyypillisimpiin kysymyksiin.

Aiheet ovat aurinkolämpöjärjestelmät, aurinkosähkö, geoenergiajärjestelmät (eli maalämpö) sekä älykkäät lämmönohjauksen ratkaisut. Toteuttajana olivat Metropolia AMK:n mediatekniikan opiskelijat.

Suomen lähienergialiittoSuomen Lähienergialiitossa on tuotettu neljä kappaletta YouTube-opetusvideoita uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden uusimmista teknologioista opetuksessa vapaasti hyödynnettäväksi.