Ammatillinen koulutus

Ammatillinen koulutusAmmatillisen koulutuksen tarkoituksena on kohottaa väestön ammatillista osaamista, kehittää työelämää ja vastata sen osaamistarpeisiin. Lisäksi ammatillinen koulutus edistää työllisyyttä ja yrittäjyyttä sekä tukee elinikäistä oppimista.

Ammatillisia tutkintoja ovat perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot. Tutkinnon voi suorittaa joko ammatillisena perustutkintona, näyttötutkintona tai oppisopimuskoulutuksena. Tutkintoon johtamattomana koulutuksena järjestetään ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaa koulutusta (VALMA) sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa koulutusta (TELMA).

Tämän sivuston sisällöt on suunnattu ensisijaisesti ammatillisessa koulutuksessa työskentelevälle opettajalle, ohjaajalle ja kouluttajalle.

Puualan oppimateriaaleja verkossa: eSaha ja ePuulevy

Suomen Sahateollisuusmiesten Yhdistys ja Suomen Puuteollisuusinsinöörien Yhdistys ovat tuottaneet verkkoon maksuttomia oppimateriaaleja sahateollisuudesta ja puulevyteollisuudesta. Oppimateriaalit ovat tarkoitettu korkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten käyttöön. Ne sopivat sekä nuorille että aikuisille ja toimivat myös omaehtoisessa ja yritysten järjestämässä täydennyskoulutuksessa.

Sahateollisuuden aineisto kuvaa prosessin tukkiraaka-aineesta valmiiksi tuotteiksi. Aineistoissa esitellään uusimmat teknologiset ratkaisut. Mukana on myös kannattavan liiketoiminnan tekijöiden pohdintaa, eri markkinoiden erityispiirteiden ja kauppatapojen tarkastelua, logististen kysymysten käsittelyä sekä turvallisuusnäkökohtien huomioonottamista. Siinä esitellään myös sahatavarasta valmistettavat jatkojalosteet käyttökohteineen: liimapuu, liimalevy, CLT-levy, lämpöpuu, höylätyt tuotteet, kyllästetty sahavara sekä ristikot ja I-palkit.

Puulevyteollisuus-oppimateriaali kuvaa vaneri- ja LVL-teollisuuden lisäksi lastulevyteollisuutta, joka on Euroopan suurin levytoimiala. Mukana ovat myös kuitulevyt, MDF-, OSB-, PSL- ja LSL-levyt. Aineistossa painottuu jatkuvan parantamisen filosofia, oli sitten kyseessä saanto, laatu, kannattavuus tai turvallisuus puun arvoketjussa.

Maksuttomat verkko-oppimateriaalit perustuvat maksullisiin oppikirjoihin, joista saa lisätietoja Sahateollisuusmiesten Yhdistykseltä.

eSaha
ePuulevy

Suomen Sahateollisuusmiesten Yhdistys ja Suomen Puuteollisuusinsinöörien Yhdistys ovat tuottaneet verkkoon maksuttomia oppimateriaaleja sahateollisuudesta ja puulevyteollisuudesta. Oppimateriaalit ovat tarkoitettu korkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten käyttöön. Ne sopivat sekä nuorille että aikuisille ja toimivat myös omaehtoisessa ja yritysten järjestämässä täydennyskoulutuksessa.