Ammatillinen koulutus

Ammatillinen koulutusAmmatillisen koulutuksen tarkoituksena on kohottaa väestön ammatillista osaamista, kehittää työelämää ja vastata sen osaamistarpeisiin. Lisäksi ammatillinen koulutus edistää työllisyyttä ja yrittäjyyttä sekä tukee elinikäistä oppimista.

Ammatillisia tutkintoja ovat perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot. Tutkinnon voi suorittaa joko ammatillisena perustutkintona, näyttötutkintona tai oppisopimuskoulutuksena. Tutkintoon johtamattomana koulutuksena järjestetään ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaa koulutusta (VALMA) sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa koulutusta (TELMA).

Tämän sivuston sisällöt on suunnattu ensisijaisesti ammatillisessa koulutuksessa työskentelevälle opettajalle, ohjaajalle ja kouluttajalle.

Työelämäyhteistyö innosti parhaiden käytäntöjen kehittäjiä

Opetushallituksen mediatiedote 11.10.2016

Ammatillisen koulutuksen parhaat käytännöt -kilpailuun ilmoitettiin 151 ehdotusta, joista viisi nousi palkinnoille. Palkituille malleille yhteistä on työelämää vastaavien tilojen ja käytäntöjen tuominen osaksi oppilaitosten oppimisympäristöjä.

Parhaita käytäntöjä esiteltiin kaksipäiväisessä seminaarissa Helsingin Kalastajatorpalla 10.-11.10. ja valiohankkeet palkittiin illallistilaisuudessa 10.10.

Kuvassa (vasemmalta oikealle) palkittujen oppilaitosten edustajat: verkkopedagogiikan kehittäjä Kari Honkonen Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymästä, kuntayhtymän johtaja Antti Lahti Sastamalan koulutuskuntayhtymästä, koulutusjohtaja Maarit Tartia-Kallio Kainuun ammattiopistosta, koulutuspäällikkö Tuula Lahti Kiipulan ammattiopistosta sekä kuntayhtymän johtaja Raimo Alarova Valkeakosken koulutuskuntayhtymästä.

Työelämäyhteistyöllä uusia oppimisympäristöjä

Teemasta Työelämäyhteistyö ja koulutuksen vaikuttavuus palkittiin kaksi ehdotusta: Sastamalan koulutuskuntayhtymän ”Yhteisesti työelämän kanssa hankittu oppimisympäristö yhdistettynä laajennettuun työssäoppimiseen” sekä Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymän ”VAAOn 2+1 –malli Skanska Talonrakennus Oy:ssä”.

Sastamalan yhteistyömallissa koulutuksen järjestäjä toteuttaa yrityksen kanssa uuden oppimisympäristön tai kehittää nykyisiä oppimisympäristöjä sekä aloittaa niihin liittyvän laajennetun työssäoppimiskäytännön.

Palkinnon perustelujen mukaan käytäntö edistää opiskelijoiden osaamisen työelämävastaavuutta, tarjoaa erilaisia oppimispolkuja, edistää työllistymistä ja yrityksissä työskentelevien osaamisen jatkuvaa kehittymistä.

Valkeakosken mallissa talonrakentajan tutkinto suoritetaan rakennusyrityksen kanssa. Opiskelijat ovat oppilaitosmuotoisen opiskelun ohessa yrityksessä työssäoppimassa, kesätöissä ja viimeisen lukuvuoden aikana oppisopimuksessa.

Malli edistää opiskelijoiden osaamisen työelämävastaavuutta ja työllistymistä. Mallin tuloksellisuudelle ja vaikuttavuudelle on paljon potentiaalia ja se on sovellettavissa muillekin aloille.

Osaamiselle tukea vertaisverkostolta

Teemasta Opettajat osaamisen kehittymisen edistäjinä palkittiin Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän ”Luotain – verkkopedagogiikan ja tvt-osaamisen vertaistukijärjestelmä”.

Se on lähitukiverkosto, jossa suunnitellaan ja toteutetaan tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäviä opetus- ja yhteistyökäytänteitä.

Palkinnon perusteluna on, että kehitystoiminta saa kaikki yhteisön jäsenet mukaan verkkopedagogiikkaa hyödyntävään toimintaan, joka huomio yhteisössä olemassa olevat tai hankittavat toiminnan tekniset ym. mahdollisuudet.

Tiimioppimista pedagogisessa osuuskunnassa

Teemasta Asiakaslähtöiset ja joustavat osaamisen kehittämispolut palkittiin Kiipulan ammattiopiston malli ”Tiimioppiminen tiimiyrittäjänä – osuuskunta oppimisen ympäristönä ammatillisessa erityisopetuksessa”.

Työelämälähtöistä oppimista toteuttava tiimioppimisen malli kuvaa pedagogisen osuuskunnan kehittämistä. Oikeat asiakastyöt sekä oikea opiskelijoiden yrittäjyys toteutuvat tiimeissä toimien. Tiimioppimisen keskeisiä työkaluja ovat mm. henkilökohtainen oppimissopimus, aidot asiakasprojektit, oma yritys ja sen kehittäminen, vertaisoppiminen ja -johtajuus.

Palkintoa perustellaan sillä, että oppiminen pedagogisessa osuuskunnassa on asiakaslähtöistä, yhteisöllistä ja toiminnallista. Osuuskunta mahdollistaa työpaikalla tapahtuvan oppimisen myös erityistä tukea tarvitseville ja aloilla, joilla ei ole riittävästi yritystoimintaa opiskelijan kotipaikkakunnalla.

Oikeita töitä oikeille asiakkaille

Rohkeimpana ideana ammatillisen koulutuksen kehittämiseksi palkittiin Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen Kainuun ammattiopiston malli ”AmisYrityksessä oppimisen pedagogiikka”.

Mallissa oppilaitosympäristöt on muokattu työpaikkaympäristöiksi. Kaikki tietyn osaamisalan opiskelijat kuuluvat samaan Amisyritykseen. Opettajatiimit ohjaavat oppimista, jota hankitaan tekemällä töitä työelämän tapaan oikeille asiakkaille. Yritysmäisistä luokkahuoneista siirrytään yritysmäisiin tiloihin tekemään projekteja, joissa tehdään töitä oikeille asiakkaille.

Perustelujen mukaan prosessi opettaa työelämän rooleihin ja yrittäjämäisyyteen sekä kehittää yhteistyötaitoja. Ideaa on hyödynnetty eri aloilla ja sitä on helppo levittää.

hashtag #parhaat2016

Kilpailuun osallistuneet käytännöt on julkaistu Opetushallituksen Hyvät käytännöt -verkkopalvelussa alkuperäisessä muodossa. Ne ovat tunnistettavissa kohderyhmämerkinnästä “Ammatillisen koulutuksen parhaat käytännöt -kilpailu”. Tämän jälkeen osa käytännöistä siirtyy pysyväksi osaksi Hyvät käytännöt -palvelua.

Lisätietoja Opetushallituksessa:
johtaja Esa Karvinen, puh. 029 533 1532
ylitarkastaja Marjut Kuokkanen, puh. 029 533 1541
opetusneuvos Minna Taivassalo, puh. 029 533 1294

Parhaat käytännötAmmatillisen koulutuksen parhaat käytännöt -kilpailuun ilmoitettiin 151 ehdotusta, joista viisi nousi palkinnoille. Palkituille malleille yhteistä on työelämää vastaavien tilojen ja käytäntöjen tuominen osaksi oppilaitosten oppimisympäristöjä