Ammatillinen erityisopetus /erityinen tuki

Ammatillinen erityisopetusAmmatillinen erityisopetus on tarkoitettu opiskelijoille, jotka tarvitsevat opinnoissaan erityistä tukea. Syy erityiseen tukeen voi olla esimerkiksi vamma, sairaus tai kehityksen viivästyminen. Ammatillinen erityisopetus/erityinen tuki tarjoaa mahdollisuuden ammatillisen perustutkinnon, valmentavan koulutuksen tai näyttötutkinnon suorittamiseen. Koulutus/tutkinto antaa valmiudet työelämään sijoittumiseen ja/tai valmiudet itsenäiseen elämään. Opiskelijoiksi tai tutkinnon suorittajiksi voivat hakea sekä nuoret että aikuiset.