Hyvät käytännöt

Urapolku-toiminta

Urapolku-toiminnan tavoite on löytää yrityksistä työtehtäviä, joihin erityistä tukea tarvitseva opiskelija voisi työllistyä tutkinnon suoritettuaan. Johtoajatuksena on se, että työ jota tehdään määrittää ne osaamisvaatimukset, joita yritykseen työllistymiseen tarvitaan, joten silloin kun työllistyminen tiettyyn yritykseen tai työtehtävään on tavoitteena jo koulutuksen aikana, voidaan opintoja suunnitella yksilöllisesti kunkin erityisopiskelijan kykyjen ja valmiuksien mukaan. Erityistä tukea tarvitseva nuori tarvitsee usein työllistyäkseen erityistä panostusta myös työnantajalta, joten työnantajalle selvitetään valmiiksi mahdolliset yhteiskunnan tukimuodot nuoren työllistymisen edistämiseksi. Tämä edellyttää hyvää yhteistyötä TE-toimiston kanssa.

Hyvät käytännöt-kuvaus

Animaatioiden ja QR-koodin käyttö opetuksessa

Rakennusalan opiskelijat opiskelevat perustusten muottien tekoa kolmiuloitteisten animaatioiden avulla. Animaation avulla muotin tekoa voi opiskella itsenäisesti, animaatiota voi katsoa tarvittavan määrän kertoja.

QR-koodi luetaan älypuhelimen avulla, mikä mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman opiskelun.

Hyvät käytännöt-kuvaus

Opas iPad-tablettien ja sovellusten hyödyntämiseen erityisopetuksessa

Oppaassa kuvataan käytännönläheisesti kymmenen eri sovellusta ja annetaan vinkkejä siihen, miten sovellusta voidaan hyödyntää opetuksen tukena. Lähtökohtana sovellusten esittelemisessä on nimenomaan niiden pedagoginen hyödyntäminen. Esimerkiksi Book Creator -e-kirjoja äänellä ja videoina -sovelluksen avulla on mahdollista vaikkapa laatia opiskelijan kanssa kuvapäiväkirja opintojen aikana, toteuttaa ruokaresepteihin ja keittiötyöskentelyyn liittyviä kokonaisuuksia, arvioida ja antaa palautetta, suorittaa itsearviointia ja laatia vahvuuskirja, oman osaamisen portfolio. Popplet Lite -ajatuskartta moneen käyttöön -sovellusta taas voidaan hyödyntää viikko-ohjelman ideoinnissa, työelämäjakson tavoitteiden asettamisessa, työvälineiden ja -vaiheiden nimeämisessä sekä tunnetehtävien tekemisessä.

Hyvät käytännöt-kuvaus

Kiltakoulut 360

Kiltakoulut 360 on mallinnettua 3D-maailmaa huomattavasti edullisempi keino saada ammattialan sähköinen aineisto jäsenneltyä visuaalisesti. Se koostuu esim. työsalin työpisteistä tai asiakaspalvelupisteen toiminnallisista kokonaisuuksista, jotka on kuvattu 360-kameralla ja muokattu tietokoneella ja mobiililaitteilla toimivaksi virtuaaliesitykseksi. Kuvan päällä olevista navigointipisteistä opiskelija pääsee aiheeseen liittyviin sisältöihin, joita ylläpidetään opettajatiimin wikialustalla tai muussa avoimessa palvelussa.

Hyvät käytännöt-kuvaus