Digitaalisuus ohjauksessa ja opetuksessa

Osio sisältää ammatillisen koulutuksen näkökulmasta tietoa virtuaalimaailmojen, oppimispelien, simulaattorien ja lisätyn todellisuuden sekä mobiliioppimisen hyödyntämismahdollisuuksista. Sivuston sisältö on tuotettu Opetushallituksen ja kehittämishankkeiden yhteistyönä ja se on julkaistu aiemmin Ammattipeda.fi-sivustolla.