Ääni, kuva ja video oppimisen rikastajina

Ammatillisessa oppimisessa tekstin tuottamisen ei tulisi olla keskiössä. Mobiililaitteiden avulla voidaan:

  • dokumentoida
  • havainnollistaa
  • tehdä muistiinpanoja
  • kertoa tarinoita
  • näyttää osaamista ja
  • harjoitella käsitteitä monimediaisesti ääntä, kuvaa ja videokuvaa hyväksi käyttäen.

Näin voidaan tukea opiskelijoiden erilaisia oppimisen tyylejä, hyödyntää tehokkaasti autenttisia oppimistilanteita työpaikoilla ja kannustaa opiskelijaa aktiiviseen tiedon tuottamiseen, itsearviointiin ja reflektioon sekä opitun näkyväksi tekemiseen. (Traxler J. 2009, Current State of Mobile Learning.)

Kun dokumentoitavat asiat tapahtuvat oppilaitoksen ulkopuolella, kuten erilaiset huoltotoimenpiteet, työprosessit tai asiantuntijahaastattelut, voi mobiililaitteella hoitaa kokonaisuuden kuvaamisesta ja muokkaamisesta, verkkoon lähettämiseen ja kommentointiin asti. Kun tuotokset jaetaan suoraan mobiililaitteesta blogiin tai wikiin, niitä voidaan palata käsittelemään myös jälkikäteen, opittavan asian tavoitteiden mukaisesti.

Keskustelun aiheena voi olla:

  • mitä opittiin ja toteutuivatko tavoitteet
  • mikä on muuttunut suhteessa tähän hetkeen
  • mitä tekisit nyt toisin
  • mitä jatkoajatuksia tilanne herätti.

Opiskelijoiden ja opettajan tuottamaa valmista materiaalia voidaan käyttää opiskelumateriaalina ja keskustelun herättäjänä “flipped classroom”-tyyliin, samaan tapaan kuin ulkopuolisten tuottamia valmiita videoluentoja, podcasteja tai sähköisiä kirjoja.

Kun mobiilioppimisen toteutusta lähdetään suunnittelemaan, on hyödyllistä tutustua erilaisiin pedagogisiin malleihin:

Mobiileja kuvaa, ääntä ja videota hyödyntäviä esimerkkejä eri aloilta

Tutkinto/ryhmä

Hotelli-, ravintola- ja catering -alan pt, matkailuvirkailijaryhmä

Oppimisen tavoite

Tiimissä toimiminen, tapahtumatuotantoalaan tutustuminen

Pedagoginen malli

Casepohjainen mobiilioppiminen

Käytettävä sovellus

iPad ja iPodTouch ja iMovie videontekosovellus

Esimerkki tuotoksesta

Konferenssipalvelujen asiantuntijahaastattelu

Katso tarkempi kuvaus toteutuksesta täältä. (YouTube)

Tutkinto

Kiinteistöpalvelujen pt (aikuiset), kiinteistönhoidon koulutusohjelma

Oppimisen tavoite

WC-pöntön korjaamisen vaiheiden oppiminen

Pedagoginen malli

Työvaiheiden ja prosessien opettelu ja mallinnus

Käytettävä laite ja sovellus

iPad ja iMovie videontekosovellus

Esimerkki tuotoksesta

Kiinteistöhuolto, wc:n korjaus (YouTube)

Katso tarkempi kuvaus toteutuksesta täältä.

Muita aiheeseen liittyviä sivustoja

Asentajakilta-wiki
Tamperelainen asentajaopiskelijoiden ja opettajien sivusto, jossa vahvasti mukana blogit ja mobiililaitteden ja videoiden hyödyntäminen

Pintakilta-wiki
Tästä wikistä Kiltakoulut-hanke sai alkunsa. Ammattiopisto Tavastian teollisen pintakäsittelyosaston wikiympäristö.

Matkailukilta-blogi

Keikkailu-blogi
Salon seudun ammattiopiston Keikkailu-oppimisympäristön toimintatavan esittely.