Valintaa tehdessä

Oppimispeliä tai simulaatioita opetuksessa käytettäessä ja niitä valittaessa on otettava huomioon mm. seuraavia seikkoja:

 • Pelaajien taustat (ikä, kieli, kokemus, aiempi tietämys, oppimistaipumukset, jne.)
 • Mitkä ovat oppimisen tavoitteet?
 • Kuinka pelin sisältö, kokemukset, mekaniikat ja aktiviteetit ovat suhteessa oppimisen tavoitteisiin?
 • Kuinka kiinteä osa peliä, sen mekaniikkaa, prosesseja, pelikokemusta sisältö on?
 • Sitouttaako peli oppijoita, onko se uppouttava?
 • Millainen oppimiskäyrä pelillä on (kehittyvätkö pelaajat toiston kautta), saavatko asianmukaista palautetta, onko edistyminen selkeää?
 • Kuinka täsmällistä toimintaa vaaditaan?
 • Kuinka opittu siirtyy pelin ulkopuolelle?
 • Kuinka arvioidaan?
 • Mitkä muut käytänteet tukevat oppimista, joko pelin aikana kuten itsearviointi, monivalintakysymykset, tai sen jälkeen esim. yhteinen keskustelu?
 • Kuinka kauan oppijat tulevat muistamaan opitun asian?

Resurssit

Tarvittavien resurssien määrä riippuu tavasta hyödyntää oppimispelejä tai 3d-simulaatioita. Opetuksen tukena voidaan hyödyntää kaupasta saatavia pelejä, mikäli ne sisältävät pedagogisesti mielekästä toimintaa tai sisältöjä. Opettaja tarvitsee kuitenkin aikaa testata peliä ja sen soveltuvuutta omaan opetukseensa.

Oppimispelien ja simulaatioiden kehittämisessä on usein varsinkin ammatillisessa koulutuksessa tehty yhteistyötä alan opettajien ja pelifirmojen kesken. Malli vaatii enemmän resursseja, mutta lopputulos vastaa useimmiten tilaajan (koulutusorganisaation) toiveita.

Kolmas tapa on toteuttaa 3d-simulaatiopeli kaupalliseen virtuaalimaailmaan (esim. Second Life, OpenSim-palvelut) Malli vaatii aikaa sekä pedagogista että teknistä osaamista toteuttajaltaan. Kustannukset voivat jäädä edullisemmaksi kuin pelifirma-yhteistyössä.

Valmista virtuaalimaailma-alustaa hyödynnettäessä voidaan tekninen toteutus jättää myös ammattilaisten toteutettavaksi. Mikäli mahdollista voidaan oppimispeli tai simulaatio toteuttaa kokonaan myös koulutusorganisaation sisäisenä työnä, mikäli riittävää osaamista tai esim. pelisuunnitteluun liittyvää koulutusta talossa tarjotaan.