Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit

Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit ovat osa elinikäisen oppimisen avaintaitoja. Tavoitteena on, että opiskelija tai tutkinnon suorittaja osallistuu rakentavalla tavalla yhteisön toimintaan ja päätöksentekoon ja toimii oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa mukaisesti sekä työssä että arkielämässä. Hän noudattaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakeja, toimii asiallisesti ja työelämän vaatimusten mukaisesti eri kulttuuritaustan omaavien ihmisten kanssa kotimaassa ja kansainvälisissä toiminnoissa.

Kansainvälisyys

EDU.fi-palvelussa on oppilaitosten ja opiskelijoiden kansainvälistymiselle omat sivut. Sieltä kokoamme tälle sivulle keskeisimmät ammatillista peruskoulutusta koskevat kansainvälistymisasiat.

eTwinning

eTwinning on European Schoolnetin (EUN) koordinoima verkkopohjainen ystävyyskouluohjelma peruskouluille, lukioille ja ammatilliseen peruskoulutukseen. eTwinningin tavoitteena on lisätä eurooppalaisten koulujen yhteistyötä verkossa sekä vahvistaa kouluverkostoa pitkäaikaisilla ystävyyskoulukumppanuuksilla. Verkkopohjaiseen ystävyyskouluohjelmaan voi rekisteröityä mukaan ohjelman keskusportaalissa Kansalliset kotisivut löytyvät EDU.fin sivuilta: eTwinning (suomeksi) ja eTwinning (ruotsiksi)

Europassi

Europassi on todistus, jossa annetaan tietoja ammattiin johtavasta koulutuksesta ja siihen kuuluvasta eurooppalaisesta koulutusjaksosta. Eurooppalainen koulutusjakso on toisessa EU/ETA-maassa suoritettu opinto- tai harjoittelujakso, johon sisältyy käytännön työtä. Lue lisää Opetushallituksen verkkosivuilla osiossa Europassi.

EU:n Leonardo da Vinci -ohjelma

Leonardo da Vinci -ohjelma on Euroopan unionin ammatillisen koulutuksen ohjelma. Suomessa ohjelmaa koordinoivat Opetushallituksen yhteydessä toimiva Leonardo-keskus sekä Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO. Ohjelman kautta tuetaan liikkuvuusprojekteja sekä ammatilliseen koulutukseen liittyviä kansainvälisiä kehittämishankkeita. Lue lisää Leonardo-ohjelman verkkosivuilla.

CEDEFOP

CEDEFOP on ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus, joka järjestää ja tukee ammatillisen koulutuksen kehittämistä ja tutkimusta sekä tuottaa ja välittää ammatillisen koulutuksen järjestelmiä ja koulutuspolitiikkaa koskevaa tietoa Euroopan unionin jäsenmaiden, ETA-maiden ja Euroopan komission kesken. Suomen CEDEFOP-yhteyksistä vastaa Opetushallitus yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa. Lisätietoja CEDEFOPista Kansainvälistyminen-osiossa.

Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO

CIMOn (Centre for International Mobility) tehtävänä on edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä koulutuksen, kulttuurin ja työelämän alueilla sekä nuorison keskuudessa. Lisäksi CIMO edesauttaa suomen kielen ja suomalaisen kulttuurin opetusta ulkomailla. CIMO hallinnoi stipendi- ja vaihto-ohjelmia ja vastaa useiden Euroopan unionin koulutus- ja nuoriso-ohjelmien kansallisesta toimeenpanosta. CIMO tukee kansainvälistymistä koulutuksen, tiedotuksen, neuvonnan ja julkaisujen avulla sekä markkinoi suomalaista koulutusta ulkomailla. Lue lisää CIMOn verkkosivuilla.