Aloitekyky ja yrittäjyys

Aloitekyky ja yrittäjyys ovat osa elinikäisen oppimisen avaintaitoja. Tavoitteena on,että opiskelija tai tutkinnon suorittaja edistää toiminnallaan tavoitteiden saavuttamista, toimii aloitteellisesti ja asiakaslähtöisesti työntekijänä ja/tai yrittäjänä sekä suunnittelee toimintaansa ja työskentelee tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi hän toimii taloudellisesti ja tuloksellisesti ja johtaa itseään sekä mitoittaa oman työnsä tavoitteiden mukaan.

Yrittäjyys

Yrittäjyydellä koulutuksessa ymmärretään laajasti yritteliäisyyden ja jokaisen yksilön yrittäjämäisten ominaisuuksien ja yritystoiminnan käynnistämiseen liittyvien valmiuksien kehittymistä. Yrittäjyyskasvatukseen osallistuvat kaikki koulutuksen piirissä työskentelevät.

Yrittäjyyden kehittymisen tavoitteena tulee olla, että opiskelijasta kehittyy oma-aloitteinen, tunnollinen, rohkea, kekseliäs ja työtään arvostava työntekijä ja ammatinharjoittaja sekä yrittäjä.

Yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen yhteiset yrittäjyyssivut

Ajankohtaista

Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo

Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo™ on itsearviointityökalu perus- ja toisen asteen opettajille ja rehtoreille. Mittariston avulla voi arvioida sekä kehittää omaa ja oppilaitoksen yrittäjyyskasvatusta.

Opettajan työkalupakki koulu-yritysyhteistyöhön

Opetin.fi -verkkopalvelusta löytyvään työkalupakkiin on koottu käytännön ohjeita opettajille koulu-yritysyhteistyön luomiseksi ja ylläpitämiseksi.