Kestävä kehitys

Kestävä kehitys on osa elinikäisen oppimisen avaintaitoja, joiden avulla opiskelijat/tutkinnon suorittajat pystyvät seuraamaan yhteiskunnassa ja työelämässä tapahtuvia muutoksia ja toimimaan muuttuvissa oloissa. Tavoitteena on vahvistaa alakohtaista ympäristöosaamista, joka kattaa kaikki keskeiset koulutusalat.

Kestävän kehityksen mallin rakentaminen

Kestävä kehitys ja ammatillinen koulutus (pdf)
Hållbar utveckling och yrkesutbildningen (pdf)
Sustainable development and vocational education and training (pdf)

Lue lisää kestävästä kehityksestä yleissivistävän koulutuksen osiosta Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta sekä kestävä kehitys.