Terveys, turvallisuus ja toimintakyky

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky ovat osa elinikäisen oppimisen avaintaitoja. Kokonaisuuden tavoitteena on, että opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii turvallisesti ja vastuullisesti työ- ja vapaa-aikana sekä liikenteessä ja ylläpitää terveellisiä elintapoja sekä toiminta- ja työkykyään. Lisäksi hän työskentelee ergonomisesti ja hyödyntää alallaan tarvittavan terveysliikunnan sekä ehkäisee työhön ja työympäristöön liittyviä vaaroja ja terveyshaittoja.

Työ- ja oppimisympäristöjen turvallisuus

Alan työturvallisuusmääräysten, työympäristötekijöiden ja riskien tunteminen ovat perusta turvalliselle oppimisympäristölle ja myöhemmälle ammatissa toimimiselle. Työturvallisuusosaaminen on osa opiskelun tavoitteena olevaa ammattitaitoa. Työturvallisuustyön tavoitteena on ylläpitää terveyttä, turvallisuutta ja työkykyä sekä ehkäistä työtapaturmia ja ammattitauteja. Se lisää koko työyhteisön jäsenten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Opiskelun aikana luodaan perusedellytykset turvalliselle alan työympäristöissä toimimiselle. Työntekijät ja työyhteisöt kokevat työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi ja työ tukee heidän elämänhallintaansa.

Opetushallituksen julkaisema Opetustoimen turvallisuusopas on tarkoitettu koulutuksen järjestäjän turvallisuustyön tueksi. Tämän oppaan lisäksi Opetushallitus on julkaissut useita eri alojen oppimisympäristöjen turvallisuusoppaita.

Oppaiden tarkoituksena on edistää eri alojen oppimisympäristöjen työturvallisuutta ja varmistaa, että oppimisympäristöt ovat säädösten mukaisia. Oppaisiin on koottu keskeinen työturvallisuuteen liittyvä lainsäädäntö sekä alakohtaisten vaaratekijöiden tunnistamista ja poistamista sekä mahdollisten riskien suuruuden ja seurauksien arviointia tukevaa aineistoa. Lisäksi oppaaseen sisältyy osio, jossa on kuvattu keskeisten toimijoiden työturvallisuusvastuita ammattikoulutuksen eri toimintaympäristöissä.

Kenelle?

Alakohtaisia oppimisympäristöjen turvallisuusopaita voivat hyödyntää koulutuksen ja tutkinnon järjestäjät, opettajat ja kouluttajat, opiskelijat ja tutkinnon suorittajat, työpaikkaohjaajat ja työpaikkakouluttajat sekä ammattiosaamisen näyttöjen ja tutkintosuoritusten arvioijat.

Rakennus-, pintakäsittely- ja talotekniikka-alojen oppimisympäristöjen turvallisuusopas

Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas

Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas

Humanistisen ja kasvatusalan oppimisympäristöjen turvallisuuspas

Vesi- ja ympäristöhuollon oppimisympäristöjen turvallisuusopas

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas

Prosessiteollisuuden alojen oppimisympäristöjen turvallisuusopas