Maahanmuuttajien koulutus


KuvituskuvaTietoa koulutuksen järjestämisestä, opettajan tukipalveluista ja erilaisista maahanmuuttajien koulutukseen liittyvistä teemoista.

Ajankohtaista maahanmuuttajien ammatillisessa koulutuksessa

Kuvituskuva

Suomi toisena kielenä -opetuksen kehittämispäivät 3.–4.10.2016

Suomi toisena kielenä -seminaarissa saadaan tietoa opetussuunnitelman perusteiden toimeenpanosta ja muista ajankohtaisista asioista suomi toisena kielenä -opetuksessa, toisen kielen omaksumisen ja tutkimuksen kysymyksistä sekä suomi toisena kielenä -didaktiikasta ja opetusmenetelmistä.

Kotisuomessa.fi-logo

Uusi Kotisuomessa.fi-verkkopalvelu suomen ja ruotsin kielen opiskeluun

Kotisuomessa.fi on verkkopalvelu, jonka avulla aikuiset maahanmuuttajat voivat opiskella suomen ja ruotsin kieltä. Verkko-oppimateriaalin avulla on mahdollista harjoittaa erityisesti arki- ja työelämässä tarvittavaa kielitaitoa monipuolisten aineistojen ja harjoitusten avulla. Sivuston uudistus julkaistiin 11.5.2017.