Kielitaidon testaus

Yleiset kielitutkinnot

Yleiset kielitutkinnot mittaavat kommunikatiivista yleiskielitaitoa. Tutkintoja voi suorittaa perus- ja keskitasolla sekä ylimmällä tasolla. Tutkinnossa on seuraavat osat: puheen ja tekstin ymmärtäminen, puhuminen, kirjoittaminen, rakenteet ja sanasto. Tutkintotodistusta voi käyttää esimerkiksi työ- tai opiskelupaikan hakemiseen. Sitä voi käyttää myös osoittamaan suomen tai ruotsin taitoa, jota Suomen kansalaisuuden saamiseksi vaaditaan.

Yleisen kielitutkinnon voi suorittaa englannin, espanjan, italian, ranskan, ruotsin, saksan, saamen, suomen ja venäjän kielissä. Suomen kielen testi järjestetään kolme kertaa vuodessa, muiden kielten testit tavallisesti kaksi kertaa vuodessa. Tutkinto on maksullinen.

Kielitaidon testaus kansalaisuus-hakemusta varten

Uuden kansalaisuuslain (359/2003) mukaan Suomen kansalaisuutta hakevan ulkomaalaisen täytyy esittää virallinen todistus tyydyttävästä suomen tai ruotsin kielen kirjallisesta ja suullisesta taidosta. Jotta voi saada todistuksen suomen tai ruotsin kielen taidosta, täytyy suorittaa hyväksytysti yleinen kielitutkinto yleistaitotasolla kolme (eli keskitasolla) tai valtionhallinnon kielitutkinto tyydyttävällä suullisella ja kirjallisella taidolla. Valtionhallinnon kielitutkinnot testaavat kuitenkin julkishallinnon työtehtävissä tarvittavaa kielitaitoa, joten niissä on hallittava tämän erikoisalan kieltä. Siksi maahanmuuttajille suositellaan yleisiin kielitutkintoihin osallistumista, koska niissä testataan yleiskielen hallintaa. Sekä yleiset kielitutkinnot että valtionhallinnon kielitutkinnot ovat maksullisia.

Kielikokeet ammatillisiin oppilaitoksiin

Ammatilliseen peruskoulutukseen haun yhteydessä koulutuksen järjestäjä voi järjestää kielikokeen niille hakijoille, joiden äidinkieli on muu kuin opetuskieli. Kielikoe voi olla kirjallinen testi ja/tai haastattelu.

Lisätietoja