Alakohtaisia oppi- ja tukimateriaaleja

Selkokieliset tutkinnon perusteet sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon

Selkokieliset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon näyttötutkinnon perusteet, aikuiskoulutuksessa käytettävät osiot sekä näyttösuunnitelmalomake.

Materiaalin selkokielelle on mukauttanut kouluttaja Ester Rokka, Hyria Koulutus Oy. Selkokielistä materiaali on pilotoitu yhdessä yhteistyöverkoston kanssa.

Selkokieliset tutkinnon perusteet sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon

Ammatillinen aikuiskoulutus

Sosiaali- ja terveysala

Selkokieli


Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja: Näyttötutkinnon suorittamisen opas

Näyttötutkinnon suorittamisen opas (pdf) maahanmuuttajille sosiaali- ja terveysalan lähihoitajakoulutuksen perustutkintoon sisältää keskeiset näyttötutkinnon suorittamiseen liittyvät sanat selitettyinä. Ohjelehti on linkitettynä sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitaja -sanasto-sivulla.

Lähihoitaja: Näyttötutkinnon suorittamisen opas

Ammatillinen aikuiskoulutus

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, lähihoitaja

Selkokieli, sanasto


Terveysalan suomea maahanmuuttajille

Sairaan hyvää suomea: Oppikirja terveysalan ammattilaisille ja opiskelijoille, joille suomi on toinen kieli. Opiskelija pääsee ”kielikylpyyn” muun muassa terveydenhoitajan, lääkärin, fysioterapeutin ja homeopaatin vastaanotolle. Tekstit ovat puhekielisiä. Yleiskieltä harjoitellaan runsaasti tehtävissä. Mukana on myös paljon vuorovaikutteisia puhe- ja sosiodraamaharjoituksia. Tekstien yhteyteen sijoitetut sanastot helpottavat opiskelua. Sairaan hyvää suomea sopii parhaiten opettajan johdolla tapahtuvaan ryhmäopetukseen. Edistyneemmät opiskelijat voivat käyttää kirjaa myös itseopiskeluun. Sanastojen tukikielenä on englanti.

Kela, Maria – Korpela, Eveliina – Lehtinen, Päivi. Edita 2010. ISBN: 9789513754914

Ei koulutusmuotosidonnainen

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala


Selkokielinen ensiapumateriaali maahanmuuttajien opetukseen

Ensiapumateriaalin tavoitteena on yhdistää suomen kielen oppiminen ja ammatillisen sisällön ymmärtäminen ja oppiminen. Materiaali on suunnattu maahanmuuttajaopetukseen ja se on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä opettajan kanssa. Sitä voi käyttää maahanmuuttajaryhmien kanssa tai tukimateriaalina sellaiselle maahanmuuttajalle, joka opiskelee suomalaisten kanssa. Materiaali on selkokielistä ammatillista tekstiä ja tekstin mukana on sanasto. Materiaali on tuotettu Duuniin-projektissa.

Selkokielinen ensiapumateriaali maahanmuuttajien opetukseen

Ei koulutusmuotosidonnainen

Ensiapu

Selkokieli


Tekniikan alan multimediaopiskelumateriaali

Tekniikan ja liikenteen alalle tuotettu interaktiivinen multimediaopiskelumateriaali maahanmuuttajaopetukseen sisältää kolme pääosiota, jotka ovat metallin työympäristö, hitsauksen kieli ja turvallisuus. Materiaalissa keskitytään hitsaamisen opetuksessa ja hitsaamiseen liittyvän työturvallisuuden kehittämisessä tarvittavan kielitaidon oppimiseen. Materiaali on toteutettu Kielisauma-hankeessa.

Kielisauma
LingoJoint

Ei koulutusmuotosidonnainen

Metalli, hitsaus ja turvallisuus

Suomi, kuva, englanti


Hitsausalan materiaalia maahanmuuttajille selkokielellä

Hitsausalaa selkokielellä seuraavista aihekokonaisuuksista:

  1. Hitsaaminen
  2. Puikkohitsaus
  3. Kaasuhitsaus
  4. Muita hitsauslajeja
  5. Tekninen piirustus
  6. Työturvallisuus

Hitsausalan materiaalia maahanmuuttajille selkokielellä

Ei koulutusmuotosidonnainen

Hitsausala

Selkokieli


Työturvallisuutta selkosuomeksi

Työturvallisuutta selkosuomeksi selkokielinen materiaali (ppt) soveltuu yleiseen työturvallisuusasioiden opettamiseen maahanmuuttajaopiskelijoille. Huomioithan että materiaali on tuotettu v. 2007, joten se ei ole ehkä aivan ajantasaista ja sitä ei voi enää sellaisenaan käyttää viralliseen työturvallisuuskorttikoulutukseen. Materiaali on tuotettu Työturvallisuutta selkosuomeksi -kehittämishankkeessa.

Työturvallisuutta selkosuomeksi

Ei koulutusmuotosidonnainen

Työturvallisuus

Selkokieli


Rakennusalan oppikirja maahanmuuttajille

Rakentavaa suomea - Rakennusalan oppikirja maahanmuuttajille- kirja on tarkoitettu rakennusalan alkeisoppikirjaksi maahanmuuttajille. Sen avulla maahanmuuttaja voi parantaa alan ammattisanaston tuntemustaan ja helpottaa siirtymistään joko työelämään tai ammattiopintoihin. Oppikirja on jaettu osioihin, joissa kussakin käsitellään yhtä rakennusalan keskeistä osa-aluetta (esim. puutyöt, muuraustyöt jne.). Tekstejä ja harjoituksia tukee laaja ja selkeä kuvitus. Kirja soveltuu sekä kielikursseilla käytettäväksi että itseopiskeluun.

Tekijä: Matti Mäkelä
Tuotanto: Opetushallitus 1999 2. muuttumaton painos 2009
Tuotenumero: 1186023, ISBN 978-952-13-0683-9

Kirja Opetushallituksen verkkokaupassa

Ei koulutusmuotosidonnainen

Rakennusala

Suomi


Puhdistuspalvelualan oppikirja maahanmuuttajille

Puhdistan ja suojaan. Puhdistuspalvelualan oppikirja maahanmuuttajille. Opetushallitus 2007. Oppikirja on tarkoitettu maahanmuuttajille, jotka opiskelevat puhdistuspalvelualan perus- tai ammattitutkintoon. Kirja käsittelee siivoustyön perusasioita. Se sisältää myös puhdistuspalvelualan keskeisintä sanastoa. Kirja on tarkoitettu käytettäväksi alan jonkin muun oppikirjan kanssa.

Tekijät: Wilén, Raili – Viskari-Lippojoki, Ulla – Leinonen, Eija
Tuotanto: Opetushallitus 2007
Tuotenumero: 1186037, ISBN 978-952-13-3011-7

Kirja Opetushallituksen verkkokaupassa

Ei koulutusmuotosidonnainen

Puhdistuspalveluala

Suomi


Selkokielinen puhdistuspalvelumateriaali

Selkokielisen puhdistuspalvelumateriaalin tavoitteena on yhdistää suomen kielen oppiminen ja ammatillisen sisällön ymmärtäminen ja oppiminen. Materiaali on tarkoitettu maahanmuuttajaopetukseen opettajan kanssa käytettäväksi. Sitä voi käyttää ryhmän kanssa tai tukimateriaalina sellaiselle maahanmuuttajalle, joka opiskelee suomalaisten kanssa mutta joka tarvitsee tukea sanaston oppimisessa. Opettaja voi ryhmän mukaan joko jakaa opiskeltavan materiaalin opettaessaan kyseistä asiaa tai materiaali voidaan antaa edeltävällä kerralla kotona luettavaksi. Materiaali on jaettu kahdelle palstalle. Leveämmällä palstalla on varsinainen asiateksti, kapeammalla palstalla on sanasto, jossa on selitetty vaikeita sanoja tai annettu muita ohjeita. Materiaali on tuotettu Duuniin-hankkeessa.

Selkokielinen puhdistuspalvelumateriaali

Ei koulutusmuotosidonnainen

Puhdistuspalveluala

Selkokieli


Selkokielinen hygieniapassin itseopiskelumateriaali

Opiskele itse – hygieniapassimateriaali: Eri aiheisiin liittyy esimerkkitehtäviä, joihin on annettu ratkaisuvaihtoehtoja, joista tulee valita oikeat vastaukset. Ohjelma ilmoittaa automaattisesti, ovatko ruutua napsauttamalla valitsemasi ratkaisut asian kannalta oikein. Esimerkit on sijoitettu tekstin loppuun, eli sivun alareunaan. Sanasto ja lämpötilataulukko on tarkoitettu apuvälineiksi, jotka helpottavat opiskelua. Ne löytyvät jokaiselta sivulta sivun yläreunasta.

Purtavaa puhtaasti

Ei koulutusmuotosidonnainen

Hygieniaosaaminen

Selkokieli


Hygieniaosaaminen selkokielellä opas

Opaskirjanen ja sitä tukeva verkkomateriaali antavat selkokielellä perustiedot hygieniaosaamisesta. Kuvitettu ja selkokielinen verkkomateriaali sisältää tehtäviä hygieniaosaamisesta. Materiaalissa on lyhyt ydinsanasto englanniksi, ruotsiksi, arabiaksi, venäjäksi, vietnamiksi, viroksi, mandariinikiinaksi ja turkiksi sekä hygienian peruskäsitteitä selostava osio suomeksi.

Hygieniaosaaminen

Oppaassa on runsaasti kuvia sekä hygienian peruskäsitteitä selostava osio. Kuhunkin osa-alueeseen liittyy osaamista testaavia tehtäviä. Mukana on lyhyt ydinsanasto ruotsiksi, viroksi, englanniksi arabiaksi, venäjäksi vietnamiksi ja mandariinikiinaksi sekä hygienian peruskäsitteitä selostava osio suomeksi.

Tekijät: Välimäki, Maija-Liisa – Tolvanen Pirjo
Tuotanto: Opetushallitus 2009 3. tarkistettu painos
Tuotenumero: 1186041, ISBN 978-952-13-4114-4

Kirja Opetushallituksen verkkokaupassa

Ei koulutusmuotosidonnainen

Hygieniaosaaminen

Selkokieli


Selkokielinen hygieniaosaamismateriaali

Selkokielisen hygieniaosaamismateriaalin tavoitteena on yhdistää suomen kielen oppiminen ja ammatillisen sisällön ymmärtäminen ja oppiminen. Materiaali on tarkoitettu maahanmuuttajaopetukseen joko opettajan kanssa käytettäväksi tai itsenäiseen opiskeluun. Sitä voi käyttää maahanmuuttajaryhmän kanssa tai tukimateriaalina sellaiselle maahanmuuttajalle, joka opiskelee suomalaisten kanssa mutta joka tarvitsee tukea sanaston oppimisessa.

Opettaja voi ryhmän mukaan joko jakaa opiskeltavan materiaalin opettaessaan kyseistä asiaa tai jos ryhmä on kielitaidoltaan heikkotasoinen, materiaali kannattaa antaa edeltävällä kerralla kotona luettavaksi, jotta tunnilla ei tulisi niin paljon uusia sanoja.

Materiaali on jaettu kahdelle palstalle. Leveämmällä palstalla on varsinainen asiateksti. Kapeammalla palstalla on sanasto, jossa on selitetty vaikeita sanoja, jaettu yhdyssanoja osiin, jotta ne voisi ymmärtää paremmin, kirjoitettu sanan perusmuoto, jotta opiskelijan olisi helpompi löytää sana sanakirjasta. Materiaali on tuotettu Duuniin-hankkeessa.

Selkokielinen hygieniaosaamismateriaali

Ei koulutusmuotosidonnainen

Hygieniaosaaminen

Selkokieli


Suomen kielen ja työkulttuurin sekä kulttuurienvälisen työviestinnän opiskelun materiaalia

SELVÄ! - suomea palvelualoille -opiskelumateriaali (112 sivua, pdf) työelämässä tarvittavan suomen kielen ja työkulttuurin sekä kulttuurienvälisen työviestinnän opiskeluun. Materiaali on suunnattu palvelualoille aikovilla ja siellä jo työskentelevillä maahanmuuttajille sekä heitä rekrytoiville työpaikoille. Luku 2 on suomen kielen opiskelumateriaali yksin tai pienryhmässä opiskeltavaksi. Luku 3 kertoo suomalaisesta työkulttuurista, tavoista ja työelämän pelisäännöistä. Luvussa 4 tarjotaan palvelualan perehdyttäjille ja työyhteisöille vinkkejä kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen ja selkeän kielen käyttöön. Työväen Sivistysliitto, TSL ry. Kröger, Leea – Vartiainen-Ora, Päivi.

SELVÄ! - suomen palvelualoille

Ei koulutusmuotosidonnainen

Palvelualat

Suomi


Materiaalia maahanmuuttajaopetuksen tarpeisiin eri aloille

käytettäväksi opetuksessa, ohjauksessa ja opiskelijan arvioinnissa:

  1. sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: näyttöjen arviointikriteerit osioihin Hoito ja huolenpito, Kasvun tukeminen ja ohjaus sekä Kuntoutumisen tukeminen; sanastolista ja harjoituksia
  2. ravintola-alan opinnot: esittely- ja opetus-CD
  3. laitoshuoltajan perustutkinto: mikrobiologian sanastoa ja tehtäviä
  4. maahanmuuttajien kielikoulutus: ammattitutkintojen kuvaukset selkokielellä, selkokielinen tekstinymmärtämispaketti tasolle A2–B1

Materiaali on tuotettu Oulun Aikuiskoulutuskeskuksessa Opetushallituksen myöntämällä Selkokielinen oppimateriaali -hankkeen erityisavustuksella syksyllä 2007.

Yhteyshenkilö:
Kaisa Viitasalo, Oulun Aikuiskoulutuskeskus

Lisätietoja

Ei koulutusmuotosidonnainen

Monialainen

Koonti maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen soveltuvista materiaaleista

Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen materiaali- ja tuotoskatsaus toteutettiin Opetushallituksen toimeksiantona syksyn 2011 ja alkuvuoden 2012 aikana. Koontia varten kartoitettiin eri hankkeiden ja muun kehittämistoiminnan tuotoksia kohderyhmittäin ja aloittain. Koonnin tarkoituksena oli saada materiaali leviämään laajemmalle kohderyhmälle ja edistää samalla hankkeiden tuotosten levitystyötä.

Koottu materiaali on syntynyt eri vuosina, joten mahdolliset muutokset tutkinnon perusteissa ja säädöksissä tulee ottaa huomioon. Tarvittaessa materiaalia tulee soveltaa ja yksilöidä omien tarpeiden ja kohderyhmien mukaan.

Materiaali löytyy EDU.fin Maahanmuuttajien koulutus -osiosta sekä liitteenä olevasta pdf-tiedostosta.

Koonti maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen soveltuvista materiaaleista (pdf)