Yhteiskuntatietous ja suomalainen tapakulttuuri

Maan tapa Suomessa -opas

Maan tapa Suomessa -oppaaseen on koottu tietoa Suomen kulttuurista, historiasta ja tapaperinteestä sekä yhteiskuntaan ja työelämään liittyvistä käytännöistä ja säännöistä. Opas on tarkoitettu helpottamaan maahanmuuttajia, siirtotyöläisiä ja turvapaikanhakijoita suomalaiseen yhteiskuntaan tutustumisessa ja sopeutumisessa. Opas sopii hyvin myös maahanmuuttajien kanssa toimivien työntekijöiden tueksi neuvonnassa ja opastamisessa sekä koulutusmateriaaliksi yhteiskunta-asioissa. Opas on tuotettu Ammattilaisen väylä Itämerellä ja Becoming More Visible -hankkeissa.

Maan tapa Suomessa -opas

Ei koulutusmuotosidonnainen

Ei koulutusalasidonnainen

 


Verkkomateriaalia maahanmuuttajien yhteiskuntatiedon opiskelua varten

Sivustolta löytyy mm. koulutusjärjestelmäkuvaukset. Kouluttajat voivat käyttää Vilma-verkkomateriaalia apuna maahanmuuttajien yhteiskuntatiedon opetuksessa. Maahanmuuttajat voivat myös etsiä itsenäisesti tietoa ja tehdä tehtäviä. Vilman kieli on selkokieltä. Käyttäjä voi valita helpomman kielitason 1 tai vaikeamman kielitason 2. Tämän jälkeen avautuu kielitason mukaiset sivut, joissa on 10 eri sisältöaluetta.  Vilman materiaali on integroitu suomen kielen opiskeluun siten, että uudet sanat on kerätty sanastoiksi. Teoriatiedon lisäksi Vilma sisältää paljon kuvia, tehtäviä ja linkkejä, joiden avulla voi syventää tietoja.

Vilma-verkkomateriaali

Ei koulutusmuotosidonnainen

Ei koulutusalasidonnainen

Selkokieli


Selkosanomat

Kielitaitoa voi ylläpitää verkon kautta ajankohtaisiin tapahtumiin kytkeytyvällä mallilla: selkokieliset uutiset voi lukea tai kuunnella verkossa. Jokaiseen uutiseen on liitetty tehtäviä.

Selkosanomat 

Ei koulutusmuotosidonnainen

Ei koulutusalasidonnainen

Selkokieli


Infopankki.fi: suomalaiseen työelämään ja työkulttuurin liittyvät materiaalit

Infopankki.fi -verkkopalvelu tukee maahanmuuttajien kotoutumista tarjoamalla tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta ja sen palveluista 15 kielellä maahanmuuttajakävijän näkökulmasta. Infopankki.fi kokoaa perustiedon muun muassa lupa-asioista, koulutuksesta ja työstä, asumisesta ja sosiaalipalveluista, yhteiskunnasta, kulttuurista sekä vapaa-ajasta.

Infopankin materiaaleja voidaan käyttää yleisenä perehdytysaineistona maahanmuuttajien koulutuksessa. Opiskelija voi tutustua materiaaliin itsenäisesti omalla äidinkielellään. Infopankin Koulutus-osiossa kerrotaan Suomen koulutusjärjestelmästä ja opiskelumahdollisuuksista.

Kohderyhmä: Opiskelijat, S2-opettajat

Infopankki.fi 

Ei koulutusmuotosidonnainen

Ei koulutusalasidonnainen

15 eri identtistä kieliversiota

 

Koonti maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen soveltuvista materiaaleista

Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen materiaali- ja tuotoskatsaus toteutettiin Opetushallituksen toimeksiantona syksyn 2011 ja alkuvuoden 2012 aikana. Koontia varten kartoitettiin eri hankkeiden ja muun kehittämistoiminnan tuotoksia kohderyhmittäin ja aloittain. Koonnin tarkoituksena oli saada materiaali leviämään laajemmalle kohderyhmälle ja edistää samalla hankkeiden tuotosten levitystyötä.

Koottu materiaali on syntynyt eri vuosina, joten mahdolliset muutokset tutkinnon perusteissa ja säädöksissä tulee ottaa huomioon. Tarvittaessa materiaalia tulee soveltaa ja yksilöidä omien tarpeiden ja kohderyhmien mukaan.

Materiaali löytyy EDU.fin Maahanmuuttajien koulutus -osiosta sekä liitteenä olevasta pdf-tiedostosta.

Koonti maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen soveltuvista materiaaleista (pdf)