Opinto-ohjaus

Opinto-ohjausOhjauksen lähtökohtana on, että jokaisella opiskelijalla on oikeus laadukkaaseen ja omiin tarpeisiinsa nähden riittävään ohjaukseen. Ohjaus on jatkuvaa, vuorovaikutteista ja tavoitteellista toimintaa, joka edesauttaa opintojen etenemistä ja uranvalintoihin liittyviä päätöksiä.

Lisää aiheesta Oph.fissä

Ammattiin opiskelevien opinto-ohjaus (Oph.fi)

Hyvän ohjauksen kriteerit (Oph.fi)

Muualla verkossa

Opinto-ohjauksen mittaristo (Läpäisy.fi)

Ammattinetti.fi

Opoille (Opintopolku.fi)