Julkaisuja

Läpäisyn tehostamisohjelman historiikki − muistikuvia ja hyviä käytäntöjä (pdf)
Jukka Vehviläinen.

Tähän julkaisuun on koottu kehittämishankkeiden tuloksista valikoidut hyvien käytäntöjen helmet sekä tehtyihin tutkimuksiin perustuvat keskeiset havainnot ja suositukset. Jukka Vehviläinen osallistui läpäisyn tehostamisen ohjelman laadulliseen seurantaan koko ohjelman ajan.

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma − arviointiraportti (pdf)
Sakari Ahola, Loretta Saikkonen ja Laura Valkoja-Lähteenmäki

Raportti on ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamishankkeiden valtakunnallinen vaikuttavuusarviointi. Sen päätavoitteena on selvittää, millaisia vaikutuksia ohjelmalla on ollut ja miten hankkeiden toimet ja niissä kehitetyt uudet käytännöt ovat vaikuttaneet ammatillisen koulutuksen keskeyttämiseen ja läpäisyyn.

Koulutus kannattaa! (pdf)
Simo Aho ja Ari Mäkiaho 2015

Toisen asteen koulutuksen läpäisseiden ja keskeyttäneiden myöhemmän työmarkkinamenestyksen vertailu − vuonna 2001 opinnot aloittaneiden 10 vuoden seurantaan perustuva tutkimus.

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma − Laadullinen ja määrällinen seuranta vuonna 2014 (pdf)
Jukka Vehviläinen ja Marika Koramo 2014

Seurantatutkimuksen tarkoituksena on ollut tuottaa määrällistä ja laadullista tietoa ohjelman etenemisestä ja hankkeessa luoduista toimintamalleista. Raportti sisältää arvioita läpäisyhankkeiden toiminnasta, hankkeessa luoduista toimintamalleista ja hankkeen vaikutuksista. Raportti sisältää myös kehittämisehdotuksia ja johtopäätöksiä läpäisyn edistämiseksi.

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma − Seurantatutkimuksen raportti 2013 (pdf)
Jukka Vehviläinen 2014

Valtakunnallisen läpäisyn tehostamisohjelman seurantatutkimuksen tarkoituksena on ollut tuottaa tietoa opintojen läpäisyä edistävistä tekijöistä, keskeyttämisen syistä ja läpäisyhankkeissa toteutettujen toimenpiteiden tuloksista. Raportti sisältää tietoa läpäisyhankkeissa kehitetyistä pedagogisista ratkaisuista sekä ohjauksen, opiskelijahuollon, monialaisen yhteistyön toimintamalleista ja oppimisympäristöjen kehittämisestä.

Ammatiilisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seuranta 2011-2013 (pdf)
Salla Hurnonen ja Juhani Pirttiniemi 2014

Tässä läpäisyn tehostamisohjelman määrällisessä seurantatutkimuksessa selvitetään ja kuvataan ohjelmassa mukana olevien koulutuksen järjestäjien opiskelijamääriä ja eroprosentteja eri taustamuuttujien mukaan. Lisäksi tutkitaan riskiryhmiä ja nostetaan esille erityisiä havaintoja.

Toisen asteen koulutuksen läpäisy ja keskeyttäminen − Vuosina 2001 ja 2006 toisen asteen opinnot aloittaneiden seurantatutkimus (pdf)
Simo Aho ja Ari Mäkiaho 2014

Tutkimus liittyy ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelmaan ja on toteutettu Tampereen yliopiston työelämän tutkimuskeskuksessa. Päätavoitteina on selvittää toisen asteen koulutuksen keskeyttämisen yleisyyttä ja siihen vaikuttavia tekijöitä sekä seurata, mikä oli keskeyttäneiden elämäntilanne myöhemmin muihin verrattuna. Tutkimus perustuu eri hallinnollisten rekisterien tietoja yhdistämällä muodostettuihin laajoihin edustaviin aineistoihin.

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma vuosina 2011-2012 − Seurantatutkimuksen raportti (pdf)
Jukka Vehviläinen ja Marika Koramo 2013

Valtakunnallisen läpäisyn tehostamisohjelman seurantatutkimuksen tarkoituksena on ollut tuottaa tietoa opintojen läpäisyä edistävistä tekijöistä ja keskeyttämisen syistä, arvioida läpäisyhankkeita sekä kehittää opintojen läpäisyyn ja keskeyttämiseen liittyvää seurantaa. Tutkimusraportti sisältää myös monipuolista tietoa läpäisyhankkeissa kehitetyistä pedagogisista ratkaisuista, ohjauksen, opiskelijahuollon, monialaisen yhteistyön toimintamalleista ja oppimisympäristöjen kehittämisestä sekä läpäisyhankkeiden vaikutuksista.