Opiskelijahuolto

Opiskelijahuolto on opiskelijoiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista.

Määräys kodin ja oppilaitoksen yhteistyöstä sekä opiskelijahuollosta sisältää mm. seuraavia asioita:

  • Kodin ja oppilaitosten yhteistyötä koskeva opetussuunnitelman osa tulee laatia yhteistyössä oppilaitoksen sijaintikunnan tai -kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon toimeenpanoa hoitavien viranomiasten kanssa.
  • Moniammatillisen opiskelijahuollon henkilöstön tehtävänä on opiskelijahuollon palvelujen koordinointi ja kehittäminen.
  • Koulutuksen järjestäjän tai oppilaitoksen tulee olla toiminnassa aloitteellinen.
  • Erityistä tukea tarvitsevat ja eri kieli- ja kulttuuritaustaiset opiskelijat tulee ottaa erityisesti huomioon.
  • Opiskelijahuollon toiminnan tulee tukea opiskelijan oppimista ja ehkäistä koulutuksen keskyttämistä.

Lisää aiheesta Yleissivistävän koulutuksen oppilas- ja opiskelijahuollon verkkosivuilta.