Oppiminen työpaikalla

Työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävä koulutus on olennainen osa ammatillista koulutusta, ja sen merkitys on korostunut viime vuosien aikana. Ammatillinen peruskoulutus ja näyttötutkintoon valmistava koulutus voidaan järjestää sekä oppilaitoksissa että työpaikoilla. Kun tutkintojen perusteissa määritelty ammattitaito, hankitaan työpaikalla työtä tekemällä, tulee työtehtävien ja tutkinnon perusteissa määriteltyjen ammattitaitovaatimusten välillä olla selkeä vastaavuus.

Ammatillisiin perustutkintoihin sisältyy työssäoppimista, jonka aikana opiskelija hankkii osan tutkinnon perusteiden edellyttämästä ammattitaidosta, ja ammattitaito osoitetaan ammattiosaamisen näytössä työtä tehden. Aikuiskoulutuksessa näyttötutkintotilaisuudet järjestetään pääsääntöisesti työpaikoilla. Oppisopimuskoulutus on ammatillisen koulutuksen järjestämismuoto, jossa koulutus perustuu pääosin työpaikalla järjestettävään koulutukseen.

Työssäoppimisen tietopalvelu TONET

Työssäoppimisen tietopalvelu TONET on käytännönläheinen tietopalvelu työpaikoille, opiskelijoille ja oppilaitoksille, jotka työssään tarvitsevat tietoa siitä, kuinka oppiminen viedään työpaikoille. TONETista löytyy tietoa siitä mitä ammatillisen koulutuksen työssäoppiminen on, miten se liittyy opetussuunnitelmiin sekä kuinka se käytännössä toteutetaan ja arvioidaan työpaikalla.

TONET

LIsätietoa oppisopimuksesta

Opintopolku.fi: Oppisopimus.