Valmentavat koulutukset

Valmentavia koulutuksia koskevat säädökset löytyvät ammatillista peruskoulutusta koskevan lain muutoksesta (maaliskuu 2015: Laki 246/2015 ja asetus 329/2015). Opetushallitus antoi 9.4.2015 määräykset valmentavien koulutusten perusteista. Koulutusten perusteet on lisätty Opetushallituksen verkkosivuille.

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen laajuus on 60 osaamispistettä, opiskeluaika pääosin yksi vuosi. Koulutuksen järjestäjän päätöksellä voi työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman perusteella kestää enintään 3 vuotta.

Opetushallituksen päättämissä valmentavien koulutusten perusteissa määrätään koulutuksen muodostuminen, koulutukseen sisältyvät koulutuksen osat ja niiden laajuus osaamispisteinä sekä koulutuksen osien osaamistavoitteet ja osaamisen arviointi.

Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää valmentavien koulutusten järjestämistä koskevista luvista (minedu.fi, pdf)

Elokuun alussa 2015 otettiin käyttöön kaksi uutta valmentavaa koulutusta:

  • Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutus (VALMA) ja
  • Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (TELMA).

Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus

Materiaaleja opetukseen

#ICTknowhow-polun oppimateriaali VALMA-koulutukseen

#ICTknowhow-polun oppimateriaalin ensisijaisena kohderyhmänä ovat VALMA-koulutukseen (ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus) ja pajatoimintaan osallistuvat nuoret. Materiaalin suunnittelussa on otettu huomioon riittämättömän suomen kielen taidon omaavat sekä oppimisvaikeuksista kärsivät henkilöt.

Lisää aiheesta

VALMAsta työelämään -sivusto

Tiedote valmentavien valintapisteistä (pdf)

Lainsäädännön valmistelun taustaan ja perusteluihin voi tutustua:
Ammatillisen koulutuksen lain muutosta koskeva HE 211/2014 (finlex.fi)