Yhteiset tutkinnon osat

Ammatillisessa perustutkinnossa yhteisiä tutkinnon osia ovat viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen sekä sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen. Yhteisiin tutkinnon osiin voidaan perusteissa määrätyllä tavalla tunnistaa ja tunnustaa lukio-opintoja.

Ammatilliseen perustutkintoon (180 osp) kuuluu:

  • ammatillisia tutkinnon osia (135 osp)
  • yhteisiä tutkinnon osia (35 osp)
  • vapaasti valittavia tutkinnon osia (10 osp)
  • tutkintoa yksilöllisesti laajentavia tutkinnon osia.

Lue lisää Oph.fi>ammatillinen peruskoulutus>tutkinnon rakenne