Delta


Under Delta har vi samlat information om tävlingar och temadagar, som är riktade till och lämpar sig för skolan. 

I balken ovan finns länkningar till årligt återkommande temadagar, där Utbildningsstyrelsen är samarbetspart.

Tävlingar och temadagar

Anmäl din läroinrättning till Ungdomsvalet som ordnas i samband med presidentvalet 2018!

Ungdomsvalet är ett utmärkt undervisnings- och läroevenemang för alla grundskolor och läroinrättningar på andra stadiet runtom i Finland. I Ungdomsvalet röstar de unga i läroinrättningen om vem som skulle bli de ungas president i Finland. Avsikten är att stöda elevernas och studenternas intresse för val.

Justitieombudsmannen efterlyser förslag på framtidens grundläggande friheter och rättigheter

Riksdagens justitieombudsman ordnar en tävling för barn och unga där man söker svar på frågan om vilka grundläggande friheter och rättigheter vårt land behöver de kommande hundra åren.