Skolfreden

Syftet med skolfredsdeklarationen är att påminna om att alla i skolan har rätt till en trygg och jämlik miljö och att väcka diskussion hur kring en anda av hänsynstagande och samarbetsglädje kan främjas i skolans vardag.

I höst utlyses Skolfreden i Seinäjoki 23.8.2016. Temat för läsåret 2016–2017 är Alla är lika värdefulla med målet att fundera över hur man i skolarbetet bättre kunde jobba tillsammans och ta hänsyn till varandra.

Deklarationen livestreamas. Länken till sändningen finns på Skolfredens webbplats.

Genvägar

En trygg skola (skolfreden.fi)
Verksamhetsidéer (skolfreden.fi)
Skolfredsdeklarationen 2016-2017

Skolfreden koordineras av Mannerheims Barnskyddsförbund, Polisstyrelsen, Utbildningsstyrelsen och Folkhälsan. Målet är att alla i skolan mår bra och känner sig trygga. Till programmets centrala principer hör att eleverna är delaktiga och gör saker tillsammans.