Småbarnspedagogiken firas med en egen dag 5.9.2017

#smapeddagenNu är det dags att lyfta fram småbarnspedagogikens betydelse och det viktiga arbete som utförs varje dag i vårt land. Kom med och fira de lokala planerna för småbarnspedagogik och gör dagen synlig i de sociala medierna med
hashtaggen #smapeddagen #vasuistavauhtia.

I början av augusti tas de lokala planerna för småbarnspedagogik i bruk i hela landet. Utbildningsstyrelsen bjuder in alla aktörer inom småbarnspedagogik att fira de lokala planerna för småbarnspedagogik och ordna ett eget evenemang den 5 september. Syftet med dagen är att presentera de nya planerna för småbarnspedagogik och förklara hur de inverkar på den småbarnspedagogiska verksamheten. Ni kan planera dagen helt enligt era egna önskemål.

Dela stämningen på ert evenemang i de sociala medierna med hashtaggen #smapeddagen #vasuistavauhtia.

Det gör inget om ni redan har hunnit planera ett eget evenemang vid en annan tidpunkt på hösten. Dela gärna stämningen också från dem med samma hashtag.

Småbarnspedagogiken utgör grunden för vårt utbildningssystem. Varje barn har rätt att i småbarnspedagogiken få stöd i sin utveckling och sitt lärande. Låt oss tillsammans ge småbarnspedagogiken en röst!

Material

De nya planerna för småbarnspedagogik – vad förändras? Information om de nya planerna

Den pedagogiska verksamheten är helhetsskapande. Referensram för den pedagogiska verksamheten (pdf)

Grunderna för planen för småbarnspedagogik

Utskrivbart stödmaterial

Verksamhetskulturen i utveckling (pdf)

Lärområden (pdf)

Mångsidig kompetens inom småbarnspedagogiken (pdf)

Mångsidig kompetens inom förskolan (pdf)

Affischer

Småbarnspedagogiken firas (jpg)

Barnets rätt till småbarnspedagogik (pdf)

Barnets rätt till småbarnspedagogik (jpg)

Affischer

Småbarnspedagogiken firas (affisch A4 i utskriftformat)

Barnets rätt till småbarnspedagogik (affisch A3 i utskriftsformat)

Barnets rätt till småbarnspedagogik (affisch A2 i tryckformat)