Trafiksäkerhetsveckan 2016

Foto: TrafikskyddetDen nationella trafiksäkerhetsveckan ordnas 12-18.9 (vecka 37).

Syftet med trafiksäkerhetsveckan - som i år ordnas för tolfte gången - är att inspirera lärare, elever och studerande på alla skolstadier att under höstens temavecka ta upp trafiksäkerhetsfrågor till behandling. Även samarbetet mellan skola, hem och övriga vuxna i barnens och de ungas vardag betonas. Årets tema är ouppmärksamhet i trafiken.

Alla medlemmar i skolgemenskapen rör sig i trafiken dagligen. Trafiksäkerhetsveckan uppmuntrar skolorna och läroanstalterna att fundera på hur trafiksäkerheten kan göras till en naturlig del av verksamhetskulturen och av undervisningens innehåll. Trafiksäkerheten kan även påverkas genom små val.

Av de unga som besvarade Trafikskyddets enkät hade nästan hälften läst textmeddelanden eller snabbmeddelanden medan de körde, flickorna oftare än pojkarna. Smarttelefonernas mångsidiga tjänster och användning dygnet runt har lett till att många av telefonens funktioner används också när man går eller kör.

Vi uppmuntrar skolorna att bekanta sig med webbplatsen Trafikfostran (Trafikskyddet) och att använda helheten under trafikvecksäkerhetsveckan och under läsåret. Samarbetsnätverket för trafikfostran har i samarbete med sakkunniga lärare planerat verksamhetstips i anslutning till ouppmärksamhetstemat som kan användas under lektionerna.

Det material för skolor som finns på Trafikskyddets sajt uppdateras i augusti inför årets temavecka.

Ytterligare information om trafiksäkerhetsveckan

undervisningsrådet Elisa Helin
tfn: 029 533 1280
e-post:

 

Material

Material på årets tema (uppdateras inom augusti 2016; Trafikskyddet)
Trafikfostran (Trafikskyddet)
Skolans trafiksäkerhetsplan (Trafikskyddet)

Fler tips (finska, Edu.fi)
Skolskjutshandbok (Oph.fi)

Folkhälsan - Ung & skola -Trafik

Se även

Trafiksäkra skolan (Malmö stad)