Umgängesfostran

Under höstterminen arrangeras den landsomfattande temaveckan kring umgängesfostran. Målet är att barnen och eleverna genom att delta i aktiviteterna ska bli medvetna om hur gott uppförande påverkar välbefinnandet, lära sig att ta hänsyn till andra och skapa en positiv atmosfär. Positivt tänkande och tro på framtiden, gott uppförande, små ord som tack, varsågod och förlåt – allt detta ökar välbefinnandet, trivseln och omtanken om varandra i skolorna.

I enlighet med skolornas önskan är temat för veckan detsamma som ifjol Umgängesfostran: Situationskänsla och umgängeskonst.

Umgängesfostran lyfts fram i många sammanhang i grunderna för läroplanen för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Bra uppförande kan läras ut i samband med många läroämnen och umgängesfostran ingår varje dag i olika vardagliga situationer både i skolan och hemma, oberoende av vår ålder eller ställning. Visionen för umgängesfostran är att alla är på gott humör när de kommer till skolan, när de är i skolan och när de går hem från skolan.

Grundtanken med temaveckan är att skolorna då kan ordna olika aktiviteter som anknyter till umgängesfostran i undervisningen i olika läroämnen, på rasterna, i klubbar och i annan verksamhet i skolan. Det viktiga är att använda ett sakligt språk, små vardagliga ord – förlåt, tack, goddag, ta ansvar för sig själv och andra, följa tidtabeller och hålla snyggt omkring sig. De vuxna ska föregå med gott exempel.

Skolorna uppmuntras att skapa fungerande modeller och bidra med idéer för umgängesuppfostran till Utbildningsstyrelsens webbtjänst Goda modeller som är öppen för alla. En god modell kan vara en metod eller ett tillvägagångssätt som har utvecklats som stöd för temaveckan eller som skolan redan länge använt sig av. Skolorna behöver goda modeller för att planera och organisera aktiviteterna under temaveckan, bilda nätverk, introducera undervisningspersonalen och för att utvärdera temaveckan. En god modell kan nästan vara vilket arbetssätt som helst, som bidrar till att stärka umgängesfostran inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen och som skolan vill dela med sig med andra.

Årets temavecka innehåller ett tema för varje dag.

  • Måndag: Tider och seder: Våra seder förr och nu. Hur har världen förändrat våra seder och traditioner. Seder och bruk är viktiga men de föds inte av sig själva. Goda sätt måste man öva sig i.
  • Tisdag. Tack och förlåt. Vi tar oss an vardagliga men viktiga situationer. Fokus ligger på att eleven blir medveten om sitt eget uppförande.
  • Onsdag: Teknik för ett gott sätt: Lämplig kommunikation via olika kanaler , "en gång på nätet alltid på nätet" - texter och bilder på webben. Vad är god netikett?
  • Torsdag: Regler för att leva tillsammans: Att vara en bland många, hur fungerar man i grupp. Teamwork och att ta andra i beaktande står i centrum i detta tema.
  • Fredag: Festetikett. Bordsskick, uppförande. Att uppföra sig enligt situationen både till vardags och till fest.

Material

Ramberättelser med ett tema per dag. Separata följetonger för år 0-2, 3-6 och 7-9.

Se även

Bekanta dig med den goda praxis som finns i webbtjänsten Goda modeller eller föreslå själv en god modell.