Material för temaveckan om umgängesfostran

Tanken bakom temaveckan för umgängesfostran är att ge skolorna verktyg för temat och för att skapa förståelse för betydelsen av ett gott sätt i vårt samhälle. Målet är att genom aktivt deltagande få eleverna att lägga märka till och fundera över hur viktigt det är med goda vanor i vardagen, och vad goda sätt betyder i olika situationer och omgivningar, t.ex. i de sociala medierna.

Här finns ramberättelser och diskussionsunderlag som stöd för att jobba med temaveckan. Ramberättelserna har skrivits av författare Kirsti Manninen och klasslärare Laura Manninen. Det finns berättelser anpassade för förskolan och år 1-2, år 3-6 och år 7-9. Berättelserna behandlar ett tema per dag och fungerar som en följetong från måndag till fredag.

Temana

  • Måndag: Tider och seder: Våra seder förr och nu. Hur har världen förändrat våra seder och traditioner. Seder och bruk är viktiga men de föds inte av sig själva. Goda sätt måste man öva sig i.
  • Tisdag. Tack och förlåt. Vi tar oss an vardagliga men viktiga situationer. Fokus ligger på att eleven blir medveten om sitt eget uppförande.
  • Onsdag: Teknik för ett gott sätt: Lämplig kommunikation via olika kanaler , "en gång på nätet alltid på nätet" - texter och bilder på webben. Vad är god netikett?
  • Torsdag: Regler för att leva tillsammans: Att vara en bland många, hur fungerar man i grupp. Teamwork och att ta andra i beaktande står i centrum i detta tema.
  • Fredag: Festetikett. Bordsskick, uppförande. Att uppföra sig enligt situationen både till vardags och till fest.


Ramberättelsen

Förskoleundervisnigen och år 1-2
I sagan följer vi med några fåglar på äventyr. Sagan kan berättas traditionellt eller dramatiseras exempelvis genom finger- eller handdocksteknik. Till varje del ges även förslag till uppgifter.

År 3-6
Följetongen innehåller både humor och en smula mystik. Här åker en sjätteklass på lägerskola tillsammans med en av elevernas mormor. Till varje del ges även förslag till uppgifter.

År 7-9
Materialet utgörs av en följetong av typen ungdomsbok, som handlar om niondeklassaren Sander, som under fem dagar gör sin PRAO-praktik hos sin gudmor Emma på SuperSound Finland. Sander skriver själv maskinmusik och beats, och hoppas i tysthet att han ska få en chans att visa upp sin talang under PRAO-veckan.