Regler för videotävlingen #Umgängesfostran 2015 (#Tapakasvatus)

Videotävlingen #Umgängesfostran (#Tapakasvatus 2015) ordnas av Utbildningsstyrelsen tillsammans med Skolbios Kelaamo.

Allmänt om tävlingen

Syftet med tävlingen är att sporra eleverna inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt gymnasie- och yrkesstuderandena, skolornas personal och lärare, vårdnadshavarna och andra som är intresserade av ett gott uppförande och umgängesfostran att beskriva vardagens små seder och vanor i form av korta videor.
Innehållet i videorna har inte avgränsats, utan vi hoppas att deltagarna ska använda temat för temaveckan för umgängesfostran, ”Situationskänsla och umgängeskonst”, så personligt som möjligt. På Utbildningsstyrelsens webbsidor för umgängesfostran finns material som kan användas när videon planeras. Alla bidrag som skickats till tävlingen och följer tävlingsreglerna publiceras på Kelaamos webbplats. Videons språk kan vara finska eller svenska. Videons maximilängd i alla huvudserier är fem minuter inklusive inledande texter och sluttexter.

Tävlingstiden

Du kan delta i tävlingen genom att skicka in en video 3.8 – 30.9.2015 enligt anvisningarna på Kelaamo.fi.

Tävlingsregler

Videons avsändare ansvarar för att hen har rätt att använda materialet i enlighet med reglerna och för att filmen följer upphovsrätt. Om enskilda personer i videon går att identifiera, krävs samtycke av de personer som medverkar i videon. Genom att godkänna tävlingsreglerna förbinder sig avsändaren till att alla de personer som medverkar i videon har samtyckt till att materialet publiceras i samband med videotävlingen. Utbildningsstyrelsen och Kelaamo har rätt att använda de videor som sänts till tävlingen i sin verksamhet och information. Materialet kan publiceras på Utbildningsstyrelsens webbtjänst och i de profiler i de sociala medierna som ämbetsverket administrerar. Kelaamo och Utbildningsstyrelsen förbehåller sig rätten att inte publicera videor som skickats till dem. De videor som skickats till tävlingen publiceras under tävlingstiden på Kelaamos webbsidor.

Upphovsrätt

Att använda kommersiell musik som skivbolagen sprider i tävlingsvideorna är på grund av upphovsrättsliga skäl förbjudet. Du kan inte heller själv framföra en sådan låt i filmen, eftersom även kompositionen i fråga lyder under upphovsrätten. Samma gäller de royaltyfria sidorna på Internet. En möjlighet är att skriva musiken själv eller använda musik som någon bekant har gjort. I videons sluttext ska ges noggranna uppgifter om varje musikstycke som använts i videon: kompositör, vem som framförde musikstycket, vem som skrev orden, musikstyckets namn. Observera att även t.ex. mobilens ringsignal räknas som musik.

Åldersklassificering

De filmer som skickas till tävlingen #Umgängesfostran ska vara tillåtna för personer över 7 år. För att vara med i tävlingen, ska innehållet i din video således motsvara klassificeringen F7.

Kontaktuppgifter

Frågor gällande tävlingen kan skickas per e-post till adressen info(at)kelaamo.fi