Ljud, buller och hörseln

Materialet består av fem lärobjekt som är anpassade för teamlärande och för självstudier, och riktar sig till elever från åldern 11 år. Målet är att få eleverna att förstå riskerna med buller, och att ta vara på sin hörsel.

Buller förorsakat av maskiner

Trafikbuller 

Flygtrafikbuller 

Örats uppbyggnad

Mätning av buller