PloT-laborationer i fysik och kemi

Här finns laborationsmaterial för fysik och kemi i årskurserna 1-6, grundat på problembaserat lärande och tutorskap. Materialet har uppkommit i samband med PloT-projektet. Nedan hittar du laborationer till ett flertal områden i fysiken och kemin. Också lärarhandledning ingår.  

Till läraren

Lärarhandledning (riktlinjer och metod) (pdf)  
Materialinfo (pdf)

Akustik

akustikarbeten (pdf) 
akustikarbeten (doc) 
Lärarhandledning (pdf)

Optiklaborationer

Ljusets egenskaper

optiklaborationer (pdf)  
optiklaborationer (doc) 
Lärarhandledning - optik (pdf)

Ljusets brytning

optiklaborationer - brytning (pdf)   
optiklaborationer - brytning (doc) 
Lärarhandledning - optik (hemarbete, fördjupat lärarmaterial (pdf)

Täthet

Täthet (pdf) 
Täthet (doc) 
Lärarhandledning - täthet  (pdf)

Värmelära

Värmelära-volymförändring hos vatten och luft (pdf) 
Värmelära-volymförändring hos vaten och luft (doc)  
Lärarhandledning - värmelära (pdf)

Ellära

Laborationer i ellära (pdf)  
Laborationer i ellära (doc) 
Lärarhandledning - ellära (pdf) 

Mekaniklaborationer

Mekaniklaborationer (pdf)  
Mekaniklaborationer (doc) 
Lärahandledning - mekanik (pdf) 

Surhet

Surhet (pdf) 
Surhet (doc) 
Lärarhandledning - surhet (pdf) 

Separationsmedoder

Separationsmetoder (avdunstning, papperskromatografi) (pdf) 
Separationsmetoder (avdunstning, papperskromatografi) (doc)
Lärarhandledning - separationsmetoder (pdf)

Manus: Susanne Bergström-Nyberg, Sivbritt Dumbrajs, Beatrice Federley, Ann Glader, Siv Hartikainen, Katja Helle-Kainulainen och Mikael Rosenblad