Skolans trivselprofil

Skolans trivselprofil som erbjöds av Utbildningsstyrelsen har inaktiverats från och med augusti 2018 eftersom både innehållet och tekniken av tjänsten var delvis föråldrade.

Nu finns det ändå ett nytt och även bättre verktyg för att mäta skolans välbefinnande. Med stöd av Helsingfors stads utbildningsverk har den ursprungliga arbetsgruppen skapat en ny trivselprofil.

Bekanta dig med tjänsten!