DOM 1 – oppikirjaa täydentävät oppilaan verkkotehtävät

DOM-kirjasarja noudattaa uuden OPS2016-opetussuunnitelman perusteita. Sarjan ensimmäinen kirja DOM 1 on suunnattu A1- tai A2-venäjän alkeisiin. Se jakautuu 11 teemaan, joissa Suomisen perhe tutustuttaa oppilaan venäläiseen elämään arkitilanteissa.

Materiaali sisältää teksti- ja harjoituskirjan, kaunokirjoitusvihkosen, vuorovaikutteisia verkkotehtäviä, kuunteluharjoituksia sekä opettajan oppaan, jossa on tulostettavia lisätehtäviä ja muuta lisämateriaalia.

Oppilaan vuorovaikutteiset verkkotehtävät on jaoteltu kirjan teemojen mukaisesti, joten niiden käyttö on helppoa kirjan ja harjoituskirjan ohella.

DOM 1 – oppilaan verkkotehtävät

HUOM! Oppilaan verkkotehtävien www-osoite on muuttunut 8.1.2018. Jos olette tallentaneet verkkotehtävät suosikkeihin tai kirjanmerkkeihin, päivitättehän osoitteen.

Oppilaan verkkotehtäviin pääsee myös osoitteella: www.edu.fi/oppimateriaalit/dom