Erityisopetuksen perussanasto

Euroopan erityisopetuksen kehittämiskeskus on julkaissut Euroopan komission tietoyhteiskunnan pääosaston tuella sanaston, jossa on 14 Euroopan kielellä erityisopetuksen perussanastoa. Termit on jaoteltu viiteen kategoriaan:

  • Yleistä (General)
  • Inkluusio/integraatio (Inclusion/Integration)
  • Varhainen puuttuminen (Early Intervention)
  • Opettajan tuki (Teacher Support)
  • Siirtyminen / työelämään siirtyminen (Transition)
  • Tieto- ja viestintätekniikka erityisopetuksessa (ICT in SNE)

Thematic Key Words for Inclusive and Special Needs Education 
Suomenkielinen sanasto alkaa pdf-dokumentin sivulta 13.