Hyvät käytänteet sairaalaopetuksessa

Täältä löydät SAIREKE-hankkeen 2005-07 aikana kerättyjä sairaalaopetuksen hyviä käytänteitä

Hyvä käytänne 3 (doc)
- Oppilaaksiotto -lomake (sisältää mm.sairaalakoulujakson alkuvaiheessa kerättävät tiedot ja luvat)

Hyvä käytänne 4 (doc)
- Opetusjakson tavoitteet

Hyvä käytänne 5 (doc)
- Oppilaan tulohaastattelu

Hyvä käytänne 8 (doc)
- HOPPI -yleisopetus (henkilökohtainen oppimissuunnitelma)

Hyvä käytänne 10 (doc)
- Oppimistaitojen arviointi

Hyvä käytänne 11 (doc)
- Opetusjakson arviointi (sairaalakoulujaksolta palatessa)

Muita SAIREKE-hankkeen aikana kerättyjä hyviä sairaalaopetuksen käytänteitä

Lasten syöpäsairaudet ja koulunkäynti
- Haartmanin koulun laajanettiopas, josta löytyy tietoa ja apua syöpää sairastavien oppilaiden sairauteen, hoitoon ja koulunkäyntiin liittyvistä erityiskysymyksistä.

Nivelvaiheopas (pdf, päivitetty)
- Käytännön vinkkejä sairaalakoulun nivelvaiheisiin mm. nivelvaiheen viestejä ja seurantamateriaaleja.

Nivellysmuistio (doc, Nivelvaiheoppaan liite 1)
- Lomake paluunivelvaiheen suunnitteluun sairaalakoulujakson päättyessä.

Haastava nuori ja koulunkäynti – opas opettajalle
- Kalliomaan koulun Saireke-osaprojektina toteutettu nettikäsikirja nuoruusikäisten koulunkäyntiä tukemaan.

Seurantatutkimusmateriaali (pdf)

Sairaalaopetusjakson vaikuttavuus oppilaan ja opettajien arvioimana. Sairaalaopetuksen valtakunnallinen seurantatutkimus 2009–2011
- Liisa Pelkonen (helmikuu 2012), pro gradu -tukielma, erityispedagogiikka, Helsingin yliopisto