Elias-toiminta

Tavoitteena on kartoittaa sairaalaopetuksen tämänhetkistä tilannetta ja toimintaedellytyksiä: millaisissa olosuhteissa työtä tehdään, mitä tehdään ja miksi tehdään sitä, mitä tehdään ja miten se, mitä tehdään, oikeastaan tehdään.

Tavoitteena on myös hyvien toimintamallien kerääminen: miten toimitaan silloin, kun tuloksena on sujuvaa ja laadukasta sairaalaopetusta, verkostoyhteistyötä tai sidosryhmätoimintaa?  Mitkä ovat sairaala-opetuksen strategiset menestystekijät? Miten toimimalla ’hyvä’ saadaan aikaan?

Kerättyä “hyvää” jaetaan Sairekkeen toimesta seminaareissa, koulutuksessa ja sairaalaopetusväen yhteisissä tapaamisissa.

Elias Lönnrotilta lainattu Elias-toiminta kerää myös sairaalaopetusväen näkökulmia ja kehittämisajatuksia niin sairaalaopetuksen kuin seudullisen tai kunnallisen erityisopetuksenkin osalta: Mitä pitäisi muuttaa, jos pitäisi jotakin muuttaa? Millä edellytyksillä oppilaan oppimista ja koulunkäyntiä sekä osallisuutta opetukseen voidaan tukea? Mitkä ovat onnistumisen edellytykset ja muutosten pahimmat esteet/sudenkuopat?

Tietojen kerääminen

Tietoja kerätään Elias-käynnin (Pirjo Tilus ja Mika Saatsi) ja hankekyselyn avulla. Kyselyrungossa on valmiita vastausvaihtoehtoja sisältäviä kysymyksiä ja haastattelussa esille otettavia aiheita. Haastatteluun kuluvan ajan säästämiseksi on välttämätöntä

1) tutustua kysymyksiin ennalta (esim.YT-aikana) ja pohtia yhdessä vastauksia ’Mikä sujuu hyvin?’ ja ’Missä kehittämistarpeita? ’ – osioihin ja tehdä SWOT-analyysi (jos on käytettävissä tuoretta muussa yhteydessä tehtyä vastaavaa arviointia, ne voi liittää mukaan sellaisenaan)

2) etsiä vastauksia tilasto-osioihin

3) kopioida käytössä olevat  lomakkeet (Hoppi, HOJKS, tiedonsiirto, koulun  toimintasuunnitelma jne) Elias-käynnin yhteydessä kyselyn teema-aiheita täydennetään, keskustelu nauhoitetaan ja opetustiloja kuvataan. Elias-käynti on siten tietoja keräävää, mutta myös vastavuoroista ja ’konsultoivaa auditointia asiakaan ehdoilla’. Kootut tiedot ovat luottamuksellisia. Tietojen tutkimuksellisesta käsittelystä ja raportoinnista vastaa Pirjo Tilus.