Valteri – Tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri on Opetushallituksen toimialaan kuuluva valtakunnallinen keskus, jonka kuusi eri toimipistettä sijaitsevat eri puolilla Suomea. Jokaisen toimipisteen yhteydessä toimii Valteri-koulu. Toimipisteet ovat Mikael, Mäntykangas , Onerva, Ruskis, Skilla ja Tervaväylä

Valterin tavoitteena on, että mahdollisimman moni oppilas voi käydä koulua omassa kotikunnassaan ja lähikoulussaan. Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri tarjoaa oppilaille, heidän perheilleen ja lähityöntekijöilleen tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin. Palveluista hyötyvät yleisen, erityisen ja tehostetun tuen piirissä olevat lapset ja nuoret.

Valterista löytyy moniammatillista asiantuntemusta autismin kirjoon, neuropsykiatrisiin häiriöihin, kieleen ja kommunikointiin, kuulemiseen, näkemiseen, liikkumiseen ja motoriikkaan, neurologisiin tai muihin pitkäaikaissairauksiin sekä monitarpeisuuteen liittyviin tuen tarpeisiin.

Tutustu Oppimis- ja ohjauskeskus Valteriin!