Biologia 7–9 on uusi biologian oppimateriaalisarja, joka sisältää uuden opetussuunnitelman mukaiset 7–9-luokkien sisällöt. Sarjan tekstit on selkomukautettu. Hankalia biologisia termejä on avattu helpommin ymmärrettäviksi kuvien avulla. Keskeisten käsitteiden sanasto on jokaisen jakson lopussa.

Oppimateriaalin ulkoasu on suunniteltu selkotaiton oppeja hyödyntäen:
  • Kirjasinkoko ja riviväli ovat suuremmat.
  • Aukeamilla on vähemmän tekstiä, ja se on palstoitettu kapeammaksi.
  • Kuvat ovat yhteydessä viereiseen tekstiin.
  • Piirroskuvien ja kuvasarjojen avulla avataan biologisia ilmiöitä.

Sarja soveltuu erityisen hyvin lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudesta kärsiville sekä maahanmuuttajataustaisille oppilaille. Sarjassa toteutuu opetussuunnitelman mukaisesti laaja-alaisten taitojen harjoittaminen sekä tutkimuksellinen ote biologiaan.

Sarjassa on kolme osaa:

  • Elämä ja evoluutio
  • Metsäekosysteemi
  • Ihminen
Jokainen osa on jaettu kolmeen jaksoon, jotka on toteutettu omina kirjoinaan. Tietoaines on pilkottu pienempiin, tavallista oppikirjaa helpommin hallittaviin osiin. Kun sarja on valmis, se sisältää siis kolme osaa, joissa on yhteensä yhdeksän kirjaa. Kukin osa myydään omana kokonaisuutenaan.

Elämä ja evoluutio

Uutuus!

Elämä ja evoluutio 1 sisältää yleisbiologiajakson Elämä on kehittynyt yksinkertaisesta monimutkaiseksi.
Elämä ja evoluutio 2 sisältää jakson Kasvit tekevät maasta elinkelpoisen.
Elämä ja evoluutio 3 sisältää jakson Eläinkunta on monimuotoinen.

Metsäekosysteemi

(ilmestyy 2019)

Metsäekosysteemi 4 sisältää kasvuolosuhteita koskevan jakson.
Metsäekosysteemi 5
sisältää ekologiajakson.
Metsäekosysteemi 6 sisältää jakson, jossa keskitytään metsien käyttöön.

Ihminen

(Ilmestyy 2020)

Ihminen 7 sisältää jakson, joka käsittelee elimistön rakennetta ja toimintaa.
Ihminen 8 sisältää jakson, jossa keskitytään ihmisen säätelyjärjestelmiin.
Ihminen 9 sisältää jakson, joka käsittelee perinnöllisyyttä ja lisääntymistä.

Oppikirjan rakenne

Kukin kirja sisältää siis yhden jakson. Jakso alkaa isolla aloituskuvalla ja ingressillä, joka johdattelee jakson teemaan. Jakso rakentuu luvuista. Jokaisessa luvussa on tutkimuskuva sekä luvun tavoitteet. Teksti on jäsennelty väliotsikoihin ja pieniin kokonaisuuksiin. Tekstin seassa on ns. peruskysymyksiä, joiden tarkoitus on varmistaa, että oppilas löytää tekstistä keskeisimmät asiat.

Kuvat täydentävät tekstin sisältöä, ja ne on sijoitettu lähelle niitä koskevia aiheita. Kuvatekstit tuovat lisää kerronnallisuutta ja kosketuspintaa opittaviin asioihin, ja niissä kerrotaan mielenkiintoisia yksityiskohtia. Kuvasarjoilla pyritään avaamaan biologisia tapahtumia ja ilmiöitä, ja ne on suunniteltu erityisesti kohderyhmää ajatellen.

Kiva tietää -teksteillä voi eriyttää tarvittaessa ylöspäin tai opiskella muuten vain, jos aikaa jää. Luvut päättyvät aina Tutkimuskortti-tehtävään ja Tutki ja toimi -tehtäviin. Tutkimuskorteissa on selkeitä ohjeita esimerkiksi maastoretkille lähiluontoon, laboratoriotyöskentelyyn tai aineiston analysointiin. Tutki ja toimi -sivuilla on perinteisempiä harjoituksia, joissa yhdistellään opittuja asioita, tehdään kuva-analyyseja ja opetellaan tiedonhakua.

Jokaisen kirjan lopussa on biologisten käsitteiden sanasto. Kirjojen sisäkannet on myös hyödynnetty opiskeluun; kansissa on mm. evoluution kehittymisen ja yhteyttämisen kaaviokuvat sekä rakennekuvat kasvi- ja eläinsolusta nopeaan kertaamiseen.

Oppilaan verkkomateriaali

Sarja täydentyy myöhemmin oppilaan verkkomateriaalilla, joka sisältää erityisesti käsitteistön harjoittelua sekä lajintuntemusta.

Opettajan opas

Opettajan verkkomateriaali sisältää paljon tukimateriaalia. Oppilaiden tehtävien ratkaisujen lisäksi se sisältää vinkkejä oppituntien suunniteluun sekä jokaisesta luvusta ohjeet kuvien hyödyntämiseen. Kuvien tulkinnassa opetellaan havaintojen tekemistä, ja niiden avulla voi tehdä virtuaalimaastoretkiä. Opettajan oppaassa on myös taustatietoa tutkimuksellisuudesta ja tutkivasta oppimisesta sekä tukea arviointiin.

Opettajan opas

© Opetushallitus | etunimi.sukunimi@oph.fi | Tulosta
28.03.2019