Vinkkejä verkko-opiskeluun

Verkko-opiskelu on tietokoneen ja tietoverkkojen avulla tapahtuvaa opiskelua. Verkko-opiskelu on hyvin joustava opiskelumuoto ajan ja paikan suhteen. Se antaa mahdollisuuden sekä itsenäiseen opiskeluun että yhteisölliseen opiskeluun muiden opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Verkkoa voidaan hyödyntää opetuksessa ja opiskelussa siinä määrin ja sillä tavalla kuin kulloinkin katsotaan tarkoituksenmukaiseksi. Verkkotyöskentely voi olla osa lähiopetusta tai opiskelu voi tapahtua jopa kokonaan verkossa.

Näiden sivujen tarkoituksena on antaa opiskelijoille vinkkejä verkko-opiskeluun: mitä verkko-opiskelu edellyttää ja miten verkossa opiskellaan.