Mitä ja miten verkko-opintoihin?

Internetin tai intranetin kautta tapahtuva virtuaalinen opiskelu on viime vuosina lisääntynyt kovaa vauhtia. Samalla myös tarjonta on lisääntynyt.

Verkko-opiskelu antaa joustavuutta opintojen suorittamiseen ja opiskelupaikan valintaan. Toisaalta verkko-opiskelu ei toistuvista mainoslauseista huolimatta ole ajasta ja paikasta riippumatonta. Verkko-opiskelijan on kyettävä motivoimaan itsensä työhön ja toimintaan kurssin aikataulun mukaisesti. Ilman aikataulua opiskelusta katoaa jännite, vuorovaikutus opintoryhmän kanssa ei toimi ja opiskelu jää helposti kesken.

Verkko-opiskelu vaatii aikaa ja kykyä tarttua annettuihin tehtäviin aikataulun mukaan. Tässä osassa esitellään keskeisimpiä verkko-opiskeluun liittyviä perusasioita.

Anne Rongas