Miten verkko-opiskelu eroaa lähiopiskelusta

Verkko-opiskelijoiden myönteisimmät kokemukset verkko-opiskelussa liittyvät opiskelutavan joustavuuteen ja sosiaalisuuteen. Verkko-opiskelija voi sovittaa opiskelunsa muun elämän mukaan. Verkkokeskusteluista ja ryhmätöistä syntyy parhaimmillaan ymmärtämystä kasvattavia kokemuksia.

Verkko-opiskelun kustannukset muodostuvat eri tavalla kuin lähiopiskelun kustannukset. Tietokoneet ja verkkoyhteydet maksavat. Osa verkkokursseista on maksullisia. Toisaalta verkko-opiskelija joutuu matkustamaan vähemmän, jos Internet-yhteys toimii kotona. Oppikirjoja käytetään usein vähemmän kuin lähikursseilla, sillä opiskeltava aineisto on tiedostoina tai linkkeinä opiskeluympäristössä. Myös ajankäytön joustavuus voi olla työssä käyvälle ihmiselle taloudellisesti helpotus.

Verkko-opiskelussa korostuvat kirjoittamisen ja lukemisen taidot. Siksi näitä taitoja kannattaakin miettiä tarkemmin.


Anne Rongas