Opintosuorituksen saaminen

Verkkokursseilla käytetään erilaisia menetelmiä opitun toteamisessa ja arvioimisessa. Näitä ovat esimerkiksi:

  • normaali valvottu kurssikoe
  • verkkotentti
  • portfolio
  • oppimispäiväkirja
  • essee tai tutkielma
  • ryhmän tuottama kirjallinen tuotos
  • oman tai yhteisen projektin toteuttaminen
  • määrällinen ja laadullinen aktiivisuus verkkokeskustelussa

Heti kurssin alussa kannattaa selvittää, mitä suorituksia vaaditaan ja miten suoritukset arvioidaan. Osa suorituksista verkkokursseilla on minimivaatimuksia eikä kaikkia suorituksia välttämättä arvioida. Esimerkiksi osallistuminen verkkokeskusteluun saattaa olla tällainen osa verkkokurssia.

Verkkokursseilla kesken jääneiden suoritusten loppuun saattaminen voi olla hankalaa. Esimerkiksi verkkokeskustelua ei voi käydä enää sen jälkeen, kun muu ryhmä on keskustelun käynyt. Jos suorituksissa tulee ongelmia, asiasta on välittömästi keskusteltava verkko-opettajan kanssa.


Anne Rongas