Verkko-opiskelun ohjaaminen

Verkko-opettaja ei ole jatkuvasti vieressä ohjaamassa tai opastamassa, joten opiskelijalta vaaditaan oman opiskelun ohjaamisen taitoa. Tämä ei kuitenkaan ole niin monimutkaista kuin saattaa kuulostaa. Oman opiskelun ohjaamisen taitoihin voi oppia ja kasvaa vähitellen. Tärkein taito on kyky turvautua muiden apuun silloin, kun itse ei selviä jostakin asiasta. Verkko-opiskelussa ei kannata jäädä yksin miettimään. Kyseleminen on jo oman opiskelun ohjaamista.

Opettaja rakentaa verkkokurssit niin, että aineisto sisältää ohjeita. Siksi onkin tärkeää lukea huolellisesti kaikki ohjaavat tekstit. Opettaja on myös tukena ilmoittamallaan tavalla. Joillakin kursseilla tuki ja ohjaus on saatavilla sähköpostin avulla, joillakin kursseilla käytetään chat-tapaamisia ja joillakin kursseilla opiskeluympäristön keskustelutyökalua.

Verkko-opiskelussa vaaditaan vahvaa motivaatiota. Parhaimmillaan verkkoryhmään syntyy kurssilaisten välinen toinen toisiin tukeva tunnelma. Lähiopiskelussa motivaatio syntyy ryhmästä. Samaa kannattaa jokaisen verkko-opiskelijan pyrkiä edistämään myös verkossa:

 • kanssaopiskelijoiden huomioon ottaminen puhuttelemalla ystävällisesti
 • toisten opiskelijoiden onnistumisten ja hyvin ideoitten huomaaminen ja esille tuominen
 • kannustava ja myönteinen ilmaisu: verkossa pieni kiukku kuulostaa raivoamiselta


Verkkotyöskentely tapahtuu usein prosessinomaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että aihetta tutkitaan, pohditaan, analysoidaan, rakennetaan yhteistä ymmärrystä asiasta ja annetaan palautetta. Verkkokurssin tuotosta ei laadita yksin kotona alusta loppuun asti valmiiksi, vaan sitä kehitellään vaihe vaiheelta verkko-opiskeluympäristössä. Tällaisessa prosessityöskentelyssä tärkeitä taitoja verkko-opiskelijalle ovat:

 • ryhmätyötaidot (ei välttämättä kaikissa suorituksissa)
 • aiheen rajaaminen
 • aineiston hankkiminen
 • jäsentely
 • tekstin tai muun aineiston tuottamisen taito
 • omien ideoiden esille tuominen
 • palautteen antaminen ja vastaanottaminen
 • kyky tehdä yhteenvetoja
 • itsearviointi
 
Anne Rongas