Miten opiskella verkossa?

Omia oppimistaitojaan myös liittyen verkossa opiskeluun kannattaa harjoitella ja voi kehittää! Tässäkin harjoitus tekee mestarin. Tärkeitä taitoja verkossa opiskeltaessa ovat verkkolukutaito ja verkkokirjoittamistaito. Onnistuneiden verkkokokemusten jälkeen itseluottamus kasvaa. Myös vuorovaikutus on tärkeää ja tukee oppimista. Kokemuksen ja vuorovaikutuksen kautta voi testata omia ajatuksiaan ja ideoitaan. Näin myös oma maailma ja ajattelu avartuvat. Avoimen yliopiston sivuilta löytyy hyviä ajatuksia taitavasta oppimisesta ja oppimaan oppimisesta sekä ideoita oman oppimisen kehittämiseen.


Eeva Räty ja Mia Snellman