Kirjoittaminen ja keskustelu verkossa

Verkossa tapahtuva opiskelu tähtää oppimiseen ja oppimistavoitteiden saavuttamiseen. Verkko mahdollistaa koko ryhmän aktiivisuuden ja näin ollen myös hitaampien ja hiljaisempien mukanaolon. Verkkotyöskentelyn etuna on, että opiskelijoiden osallistuminen työskentelyyn saattaa jakautua tasaisemmin kuin perinteisessä luokkaopetuksessa, jossa ulospäin suuntautuneet opiskelijat ovat usein enemmän äänessä. Verkossa ei joudu esiintymään ja puhumaan julkisesti tai kasvokkain, joten ujoimmatkin saattavat rohkaistua mukaan kirjoittamaan ajatuksiaan ja osallistumaan keskusteluun.

Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston sivuilla on neuvoja ja tietoa verkkokeskustelusta. 
Verkkokeskustelu

Välineitä verkkopohjaisessa oppimisympäristössä ovat sähköposti, keskustelu verkon välityksellä reaaliajassa (chat), uutisryhmä ja videoneuvottelu. Verkkokeskustelu tapahtuu usein kirjoittamalla. Myös puhelin- sekä videoneuvottelulaitteiden käyttö on lisääntymässä. Selkeän ilmaisun ja käytetyn kielen merkitys korostuvat.

”Kasvottomuus” ei poista vastuuta! Kannattaa muistaa, että sähköisissä oppimisympäristöissä viestitään pääasiassa kirjoittamalla. Puheenvuoro/ kirjoitus on julkinen ja se jää näkyville luettavaksi. Viestin sisältöä kannattaa harkita ja puntaroida, eikä virtuaaliluokassa voi kirjoittaa mitä tahansa tai ”käyttäytyä miten sattuu”. Opiskelija viestii omalla nimellään tai käyttäjätunnuksellaan ja siten hän on myös henkilökohtaisesti vastuussa kirjoituksistaan.

Verkkokirjoittamisessa kannattaa muistaa:

  • esittämistapa
  • selkeys
  • kieliasu
  • tekstin rakenne
  • johdonmukaisuus
  • viittaus käytettyihin tietolähteisiin
  • asioiden perustelu.

Eeva Räty ja Mia Snellman