Kirjoittaminen

Kirjoittaminen on osa oppimisprosessia ja voi viedä oppimista olennaisesti eteenpäin. Oppimisen kannalta kirjoittaminen on tärkeää, sillä se on tehokas ajattelun väline. Kirjoittamalla aihetta prosessoi yhä syvällisemmin ja laajemmin sekä perustelee omia ajatuksiaan ja näkemyksiään, eli tarkastelee ajatuksiaan kriittisesti. Kirjoittaminen on myös eräänlaista ongelmanratkaisua. Hyvä kirjoitus, olipa se sitten essee tai viesti keskustelualueelle, on harvoin valmis kerralla. Asioiden kypsyttely vaatii aikansa! Kirjoitus onkin etenevä prosessi. Ajatuksia kirjoittamisesta ja prosessikirjoittamisen vaiheista löytyy Prosessikirjoittamisen oppaasta. 
Prosessikirjoittamisen opas (Turun yliopisto)

Prosessikirjoittamisessa on hyvä ensin pohtia otsikkoa ja sitten edetä materiaalin kokoamiseen. Kirjoittamisprosessissa joutuu aktivoimaan aiemmat tiedot aiheesta sekä tutkimaan lähdemateriaalia. Prosessin edetessä pyrkii ymmärtämään asiaa ja kyseistä ilmiötä paremmin ja syvällisemmin.

 • Aluksi voi pohtia, mitä aiheesta entuudestaan tietää. Sen jälkeen kannattaa hankkia aiheeseen liittyvää materiaalia sekä käydä läpi vanhaa ja uutta tietoa.
 • Koko ajan on hyvä tehdä muistiinpanoja. Tässä vaiheessa ei ole syytä olla turhan kriittinen kirjoittamisen suhteen, vaan kannattaa laittaa mieleen tulevat asiat paperille kuin ideoita ja ajatuksia kooten ja keräten.
 • Tämän jälkeen on syytä järjestää materiaalia ja hahmottaa kirjoituksen runko. Etenemisen on oltava loogista. Tässä vaiheessa voi käyttää esim. ranskalaisin viivoin asian jäsentämistä. Sisällysluettelon laatiminen kannattaa!
 • Sitten on ensimmäisen kirjoitusversion aika. Tässä vaiheessa ei tarvitse olla vielä liian tarkka.
 • Lopussa ja prosessin edetessä on aika arvioida kirjoitustaan sekä kokonaisuutta että yksityiskohtia huolellisesti puntaroiden.
 • Tarkan ja kriittisen arvioinnin jälkeen on aika kirjoittaa lopullinen teksti, jonka kieliasu ja kappalejärjestys on harkittava huolella. Valmiissa tekstissä lukija on otettu huomioon.

Laatimalla esseen tai kirjoitelman on mahdollisuus harjoitella sujuvan ja argumentoidun tekstin kirjoittamista.

Tässä muutamia ohjeita:

 • Hyvän esseen sisältö on selkeästi jäsennelty
 • Asiassa on pysyttävä: aihetta ja rajausta on pohdittava huolellisesti.
 • Pelkkä referaatti ei ole essee. Essee vaatii vertailua ja omakohtaisia huomioita teoksesta/ aiheesta. Asiat ja näkökulmat ovat perusteltuja.
 • Essee mahdollistaa vapaamman otteen sekä perustellut, kantaaottavat mielipiteet.
 • On varottava epätarkkoja ja löysiä ilmaisuja. Ei ole syytä käyttää myöskään ontuvia kielikuvia ja kuluneita kliseitä. Ei saa kopioida toisten tekstejä.
 • Hyvä ja virheetön kieli ja sujuva esseen rakenne sekä toimiva asiatyyli ovat tavoitteena. Selkeä esitys nostaa aina kirjoituksen arvoa.
 • Ei kannata laittaa ensimmäistä kirjoitelmaa eteenpäin. Oma teksti tulee läpikäydä kriittisesti ja huolellisesti. Kannattaa lähettää arvioitavaksi vasta korjattu, paranneltu versio!

Katso lisää ohjeita Tampereen yliopiston Historiatieteen laitoksen sivuilta, joilla on hyödyllistä tietoa kirjoitelman tai esseen laatijalle. 
Esseen laatiminen
Huomioi, että myös tekstin ulkoasu ja muotoilu on oleellinen osa kokonaisuutta.


Eeva Räty ja Mia Snellman