Oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirjan avulla voi seurata omaa oppimista. Oppimispäiväkirjan avulla on tarkoitus tehdä näkyväksi oman ajattelun ja oppimisen edistyminen. Oppimispäiväkirjaa kirjoitetaan säännöllisesti oppimisjakson aikana, esimerkiksi päivittäin tai viikoittain. Tarkoituksena on yhdistää uudet tiedot aikaisempiin tietoihin ja kokemuksiin. Oppimispäiväkirja ei siis ole sama asia kuin luentomuistiinpanot, eikä tarkoituksena ole siirtää oppimistilanteissa jaettua tietoa tai materiaalia sellaisenaan oppimispäiväkirjaan vaan työstää sitä ja yhdistää siihen omaa tulkintaa ja pohdintaa. Oppimispäiväkirjan tekeminen voi olla osa kurssin suorittamista ja se voidaan myös arvioida.