Portfolio

Portfolioon kootaan sellaisia harjoitustöitä ja -tehtäviä, joita pidetään merkityksellisinä oman oppimisen tai osaamisen kannalta. Tärkeää on, että samalla opitaan arvioimaan omaa oppimisprosessia ja kehittymistä sekä mietitään opiskelun jatkotavoitteita. Portfolion kokoamista voidaan käyttää myös osana opiskelujakson suorittamista. Muodoltaan portfolio voi olla kansio, salkku, videofilmi, tietokonelevyke, sivusto verkossa, kasetti, esine- tai kuvakokoelma. Verkko-opiskelussa erityisesti verkkoportfolio voi olla hyvä oppimisen apuväline. Verkkoportfoliota kootaan Internetiin ja siihen voi sisältyä tekstiä kuvaa, videota, animaatiota ja ääntä.
(Portfolio, Jaana Luotonen.) 
Verkkoportfolio (pdf, s.4,  Avoin yliopisto/Opas opiskeluun)

Portfolioon voi olla lukuoikeudet vain oppijalla ja opettajalla, mutta se voi olla myös avoinna verkossa joko kaikkien luettavana tai ainoastaan opiskeluryhmän luettavissa. Portfolioita on myös mahdollista linkittää keskenään. Jos portfoliota käytetään arvioinnissa, sitä varten voidaan muodostaa työskentelyportfoliota suppeampi arviointiportfolio. Tähän kootaan se aineisto, jonka perusteella halutaan arvioitavan omaa osaamista. (Kalliala, 2002., s. 52.)