Verkkokeskustelu

Verkkokeskustelu on vuorovaikutusta muiden kanssa. Se voi olla välittömästi samassa ajassa tapahtuvaa eli reaaliaikaista tai ei-reaaliaikaista. Ei-reaaliaikaisessa keskustelussa viestit rakentuvat rakenteeltaan puumaiseksi. Parhaimmillaan verkkokeskustelussa puheenvuorot ovat yhteydessä toisiinsa. Lähtökohtana onnistuneelle verkkokeskustelulle ovat aktiivisuus, avoin mieli ja tyylitaju. Lisää näkökulmaa verkkokeskustelusta ja opiskelusta verkossa löytyy asta. 


Palaute voi edesauttaa oppimisprosessia. Rakentavan palautteen antamisella ja sen vastaanottamisella on merkittävä rooli oppimistilanteessa. Palaute voi antaa uudenlaisia näkökulmia ja suunnata huomion niihin asioihin, joita pitäisi vielä korjata tai tarkastella enemmän. Palautetta antaessaan on Kallialan (2002, s. 133) mukaan muistettava, ettei se saa olla tyrmäävää tai vain virheitä esille tuovaa. Kannattaa antaa mieluummin kysyvää kuin osoittelevaa palautetta.

Tulee huomioida netiketti eli tietoverkon yleiset käyttäytymissäännöt. Kaikkien tietoverkon käyttäjien on tunnettava oma vastuunsa toiminnastaan. Verkossa toimittaessa on muistettava:

  1. Yritä luoda ystävällinen ilmapiiri keskusteluihin.
  2. Jos olet loukkaantunut/vihastunut, älä lähetä viestejä.
  3. Anna kritiikkiä rakentavasti ja suhtaudu saamaasi kritiikkiin samoin.
  4. Harkitse tarkoin keskustelua ja keskustelun sävyä ”vaikeista” teemoista kuten politiikka ja uskonto. Varo loukkaamasta muiden keskustelijoiden yksityisyyttä.
  5. Perustele omat mielipiteesi ja esiinny rohkeasti omalla nimelläsi.
  6. Vältä ISOILLA KIRJAIMILLA kirjoittamista. Tämä tulkitaan yleensä tehokeinona verkkokeskusteluissa, ”huutamiseksi”.
  7. Otsikoi viestisi kuvaavasti aina kuin se on mahdollista.
  8. Joissakin tilanteissa voit elävöittää tekstiäsi ja selventää tarkoitustasi hymiöillä :-)
  9. Älä lähetä roskapostia. Roskapostilla tarkoitetaan postia, jonka voidaan olettaa häiritsevän vastaanottajaa.
  10. Muista, että tekijänoikeudet ovat voimassa myös verkossa. (Lehto & Myllymäki, 2003, s. 16-17.)

Eeva Räty ja Mia Snellman