Tietotekniikka ja tietoverkot oppimisen tukena

Oppimisen näkökulmasta tietotekniikka ja tietoverkot ovat ensisijaisesti oppimisessa ja opetuksessa käytettäviä työ- ja viestintävälineitä siinä missä kynä, paperi, taulu, kirja, äänite, video, sanomalehti, radio ja televisio. Tietoverkkojen tietopankit, digitaaliset kirjastot ja tiedonhakumenetelmät tukevat oppimista.


Oppimisessa Internetiä kannattaa käyttää hyväksi:

  • tietolähteiden etsinnässä
  • muiden opiskelijoiden ja opettajien kanssa kommunikoinnissa
  • ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa kommunikoinnissa
  • tiedon siirtämisessä opiskelijoiden välillä sekä opiskelijan ja opettajan välillä
  • tulosten julkaisemisessa

Internet on luonteva tietoresurssi tutkivassa oppimisessa. Tutkivassa oppimisessa tietyt tietolähteet voivat olla valmiiksi annettuina esim. oppimisympäristössä tai opettaja antaa internet-sivujen osoitteita. Jos mitään tietoja ei anneta valmiina, voi käyttää erilaisia Internetissä olevia hakukoneita tiedon etsimiseen. ”Omenasta Onnimanniin” -sivustolla voi tehdä demon tiedonhausta.

Kun tietoa on runsaasti saatavilla, on tärkeää kehittää omia tiedonhakutaitojaan. Internetissä on saatavilla erilaisia hakukoneita, hakupalveluita ja hakemistoja, jotka helpottavat ja auttavat tiedon etsinnässä. Näiden käyttöä on opeteltava. Total Management Oy:n sivuilta löytyy tietoa merkittävimmistä suomenkielisistä ja kansainvälisistä hakukoneista. Suomenkielisiä hakukoneita ovat mm:

  • Google
  • Yahoo
  • Altavista
  • MSN

Eeva Räty ja Mia Snellman